Quotum Springer Nature Open Access publicaties bijna bereikt

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is Open Access publiceren niet gratis. De kosten worden onderhandeld en afgekocht door de Nederlandse Universitaire Bibliotheken, zodat onderzoekers in zoveel mogelijk tijdschriften Open Access kunnen publiceren, zonder dat ze zelf publicatiekosten hoeven te betalen.

In het contract met uitgever Springer Nature is een jaarlijks maximum wetenschappelijke artikelen vastgelegd dat door corresponderende auteurs van de Nederlandse universiteiten en UMC’s in open access gepubliceerd mag worden. Dat houdt in dat Nederlandse wetenschappers tot dat afgesproken maximum zonder extra kosten open access kunnen publiceren. De verwachting is dat EUR/EMC haar quotum bij uitgever Springer Nature eind november heeft bereikt.

Mogelijkheden om tóch open access te publiceren
Wanneer je als auteur geen verplichting vanuit een onderzoeksfinancier hebt om zonder embargoperiode in open access te publiceren, dan volstaat het als je Springer Nature artikel na 6 maanden openbaar beschikbaar is in het institutioneel repositorium, op basis van artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet. Voor meer informatie, ga naar de UB website.

Auteurs die wel een verplichting hebben direct open access te publiceren kunnen ervoor kiezen om de laatste gepeerreviewde auteursversie (het ‘accepted manuscript’) in de institutionele repository openbaar te maken. De meeste onderzoeksfinanciers accepteren dit.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met openaccess.library@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen