Rector magnificus Huibert Pols blijft aan tot na afronding Instellingstoets Kwaliteitszorg

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de aanstelling van rector magnificus prof. dr. Huibert Pols verlengd tot uiterlijk de dag waarop hij in juli 2018 met emeritaat gaat. De werving voor de opvolger wordt binnenkort opgestart. Rector Pols blijft in elk geval aan tot na de afronding van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) in het voorjaar van 2018.

De Raad van Toezicht is zeer erkentelijk voor de wijze waarop prof. Huibert Pols de afgelopen jaren het rectoraat heeft vervuld en is blij dat hij bereid is om langer te blijven om de ITK tot een goed einde te brengen.

De eerste termijn van Pols als rector magnificus eindigt op de dies natalis op 8 november 2017. Een herbenoeming voor vier jaar is niet meer mogelijk omdat hij volgend jaar juli met emeritaat gaat.

Kwaliteitsbeoordeling
De ITK is de kwaliteitsbeoordeling van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Eind 2017 verloopt de eerste accreditatietermijn voor de ITK en start de tweede beoordelingsronde. De Erasmus Universiteit is op dit moment bezig om deze belangrijke toetsing voor te bereiden onder leiding van Huibert Pols. Om te borgen dat dit proces goed verloopt, hecht de Raad van Toezicht eraan dat de ITK onder leiding van de huidige rector wordt uitgevoerd en afgerond. Naar verwachting zal dit in het voorjaar 2018 gebeuren.

Opvolger Pols
De Raad van Toezicht start binnenkort met de werving van een opvolger van Huibert Pols (1952). In overleg met de nieuw te benoemen rector magnificus en Huibert Pols zal vervolgens een datum voor de overdracht worden bepaald.

De universiteitsraad heeft positief geadviseerd over de verlenging van de aanstelling van rector Pols.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen