Research support bij de Erasmus

Research support bij de Erasmus

Bijna iedereen die zich in Nederland bezighoudt met research support zal Marlon Domingus kennen, al was het maar door de bijeenkomsten die hij (mede)organiseert. Hoe pakt hij ‘thuis’, bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de uitdagingen van research support aan?

Wat is de visie van de EUR op research support?
“Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar in de praktijk is dat natuurlijk slechts in beperkte mate zo. Datzelfde geldt voor onderzoekers. Er zijn heel veel partijen die eisen aan hen stellen. Voor Support4research heb ik dat in kaart gebracht in het rapport ‘Research support in Nederland, de stand van zaken’. Je hebt de financier, het instituut, de instelling, commerciële partners, gedragscodes, privacywetgeving… Stiekem is het een hele wirwar aan vereisten.

SURFmagazine wijdde er een hele feature aan. Lees verder