Resultaten Business Indicators Programma

De Goldschmeding Foundation en Erasmus Q-Intelligence hebben in 2015 het Business Indicators programma opgezet om een indicator te ontwikkelen die economische ontwikkelingen accuraat kan voorspellen.

Deze zomer werd het programma officieel afgerond op de Erasmus Universiteit met een bijeenkomst die werd geopend door supervisor prof. dr. Frank van der Duyn Schouten.

 

Programmaleider prof. dr. Philip Hans Franses en dr. Kristiaan Glorie gaven een overzicht van de bereikte onderzoeksresultaten.

Tijdens de presentaties werd de betrouwbaarheid van verschillende indicators die de Nederlandse Economie kunnen voorspellen beschouwd. Het uiteindelijke doel was het ontwikkelen van een samengestelde indicator voor de Nederlandse BBP groei. Hiervoor zijn verschillende methoden ingezet. Voorbeelden van deze methoden zijn: machine learning, webscraping en sentimentanalyse.

Prof. Dr. Philip Hans Franses ziet veel potentie in het werken met sentimentvariabelen. Hierbij wordt er gekeken naar het sentiment rondom onderwerpen die verband houden met economische groei.

De nieuwe business indicator zal in de nabije toekomst worden aangeboden aan geïnteresseerde partijen. Ook zal de indicator worden ingezet binnen de voorspeloplossingen die EQI ontwikkelt voor andere terreinen, bijvoorbeeld voor het voorspellen van de afzet.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Business Indicators Programma en de mogelijkheden om de opgedane kennis voor uw eigen organisatie in te zetten, kunt u contact opnemen met Program Manager dr. Kristiaan Glorie. E eqi@ese.eur.nl