Resultaten Erasmus Universiteit in Keuzegids 2017

Resultaten Erasmus Universiteit in Keuzegids 2017

Onlangs is de Keuzegids 2017 gepresenteerd. Deze bevatte goed nieuws in de vorm van vier ‘topopleidingen’, maar er werd ook gesteld dat de onderwijsvernieuwingen op de Erasmus Universiteit Rotterdam nadelig lijken uit te werken. De universiteit herkent zich echter niet in dat beeld. Juist mede dankzij onderwijsvernieuwing telt de EUR nu vier opleidingen met het predicaat ‘topopleiding’.

De Keuzegids legt een relatie tussen onderwijsvernieuwingen en de facilitaire situatie op de universiteit. Op het moment dat de onderliggende data (de Nationale studentenenquête) werd verzameld was die situatie inderdaad niet optimaal. Dat werd veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van de Universiteitsbibliotheek, waar veel studenten studeren, en kinderziektes bij het in gebruik nemen van het nieuwe onderwijsgebouw (Polak gebouw), waar studenten in plaats van in de UB terecht kunnen.

Het gaat hier echter om een tijdelijk probleem. Komend voorjaar wordt de volledig gerenoveerde Universiteitsbibliotheek in gebruik genomen. Mede daardoor stijgt het aantal studieplekken straks met 50% van 1200 naar 1900. Verder is de situatie in het Polak gebouw verbeterd. De Erasmus Universiteit heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in goede faciliteiten voor haar studenten - één van de voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs - en blijft dat ook de komende jaren doen.

Betere beoordelingen
Daarnaast hebben de onderwijsvernieuwingen aan de Erasmus Universiteit de afgelopen jaren er juist toe bijgedragen dat veruit de meeste opleidingen beter worden beoordeeld. In de Keuzegids van dit jaar krijgen vier (van de 20) opleidingen van de Erasmus Universiteit nu het predicaat ‘topopleiding’ (Wijsbegeerte, Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, Liberal Arts & Sciences en Geneeskunde), tegen één vorig jaar. Met name Liberal Arts & Sciences en Geneeskunde zijn voorbeelden van opleidingen waar onderwijsvernieuwing wordt toegepast in de vorm van activerend en kleinschalig onderwijs. Ook de studiefaciliteiten zijn bij deze opleidingen van hoge kwaliteit.

De Erasmus Universiteit blijft ook op andere manieren de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De komende jaren steken we in totaal 18 miljoen euro in onder meer extra ondersteuning voor studenten die werken aan hun scriptie, kleinere groepen en de uitbreiding van onderwijsmateriaal voor blended learning en ICT onderwijs voor docenten. De Erasmus Universiteit verwacht dat deze investeringen een positief effect zullen hebben op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van de studenten.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl