Roman Koot nieuwe bibliothecaris Rotterdamsch Leeskabinet

Roman Koot nieuwe bibliothecaris Rotterdamsch Leeskabinet

Drs. Roman Koot is per 15 juni benoemd tot nieuwe bibliothecaris van het Rotterdamsch Leeskabinet. Hij volgt drs. Pierre Pesch op, die met de verhuizing van het Leeskabinet naar het gerenoveerde bibliotheekgebouw afscheid neemt.

Roman Koot (1958) studeerde bibliotheekwetenschap in Tilburg en kunstgeschiedenis in Leiden. Hij was bibliothecaris op de kunstacademie in Den Bosch en bij het Centraal Museum Utrecht en werkte als vakreferent kunstgeschiedenis bij de Letterenbibliotheek van de Universiteit Utrecht.

Vanaf 2007 was hij verbonden aan het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Eerst als hoofd Publiekszaken en hoofdconservator van de afdelingen Buitenlandse Kunst en de Bibliotheek, sinds 2014 geeft hij bij de RKD leiding aan de afdeling Bibliotheek & Archieven.

Als kunsthistoricus richt Koot zich op Nederlandse 20ste-eeuwse kunst, met een bijzondere interesse voor lokale netwerken in het interbellum. Hij publiceerde onder meer over kunsthistorische bibliotheken en documentatie, kunstenaarsboeken, modernistische tendensen in Rotterdam in de jaren 1920-1930, over de schrijver en kunstcriticus Jan Engelman, de architect Gerrit Rietveld en over diverse onderwerpen met betrekking tot 20ste-eeuwse kunst in Utrecht.

Pesch bekleedde de functie sinds 2006 en gaat met pensioen.

Het Rotterdamsch Leeskabinet dateert van 1859. In 1971 werd het laatste Leeskabinet van Nederland ondergebracht in de bibliotheek van de Nederlandse Economische Hogeschool, sinds 1973 Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast de vijftienhonderd leden maken vooral de studenten en medewerkers van de EUR gebruik van de uitleen. De collectie bevat zo’n 250.000 banden, met name op het terrein van de geschiedenis, kunst, taal- en letterkunde, romans, gedichten en essays.

 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl