Rotterdam heeft keuze bij verzachten gevolgen gentrificatie

Rotterdam heeft keuze bij verzachten gevolgen gentrificatie

De vestiging van hoogopgeleiden in oude wijken, zoals in Rotterdam, brengt naast positieve effecten ook negatieve effecten mee voor de buurt en haar oude bewoners. Door te kiezen voor meer betrokkenheid van de oude bewoners bij het proces van gentrificatie worden de negatieve effecten, zoals verminderd thuisgevoel en spanningen, verzacht. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek De invloed van ‘sterke schouders’, naar de mogelijke effecten van het Rotterdamse woonbeleid, uitgevoerd door de Rotterdamse sociologen Wenda Doff en Mariska van der Sluis in opdracht van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Rapport is hier te vinden.

Uitgangspunt bij het onderzoek is dat gentrificatie een gestuurd proces is. De lokale overheid heeft daarom de mogelijkheid om keuzes te maken om de negatieve effecten te verzachten. Rotterdam wil meer ‘sterke schouders’, hoogopgeleiden, aan zich binden. Vooral in de oude wijken rond de binnenstad, zoals Middelland, Katendrecht, Oude Noorden, wil de gemeente het aandeel hoogopgeleide bewoners vergroten.

Positief en negatief
Het onderzoek laat zien dat ‘sterke schouders’ nieuwe voorzieningen en investeringen, een beter imago en meer organisatiekracht en energie mee naar een buurt kunnen brengen. Daar profiteren ook de ‘oorspronkelijke’, vaak minder-kapitaalkrachtige bewoners in die buurt van. Daar staat tegenover dat voorzieningen waar huidige bewoners veel gebruik van maken verdwijnen. Met als gevolg een verminderd thuisgevoel en spanningen over het gebruik van de openbare ruimte tussen oude en nieuwe bewoners.

Meer betrokkenheid
Het onderzoek laat zien dat het voor een evenwichtig gentrificatieproces belangrijk is dat Rotterdam in de snel veranderende buurten inventariseert welke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen een belangrijke functie voor de oude bewoners vervullen. Het is daarbij van belang ervoor te zorgen dat tenminste een aantal van deze plekken behouden blijft. Daarnaast heeft het positieve effecten als (oude) bewoners meer bij investeringen in de buurt worden betrokken. De gemeente zal ook een rol als mediator op kunnen pakken bij botsingen tussen oude en nieuwe bewoners om zo de belangen en wensen van beide partijen te waarborgen. Want door verschillen in kapitaal (o.a. netwerken) zullen oorspronkelijke bewoners vaker het onderspit delven.

Niet alleen hoogopgeleiden

Doff en Van der Sluis vinden tot slot dat Rotterdam meer kan uitdragen dat niet alleen hoger opgeleiden, maar ook lager opgeleiden sterke schouders zijn

Over Kenniswerkplaats Leefbare Wijken
De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is een multidisciplinair, praktijkgericht samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De Kenniswerkplaats ontwikkelt beleids- en praktijkrelevante kennis op het gebied van stadswijken en leefbaarheid en wil bijdragen aan de uitwisseling en toepassing van deze kennis in het Rotterdamse beleid.

Meer informatie

Marjolein Kooistra | Mediarelaties Erasmus Universiteit Rotterdam | Kenniswerkplaatsen |  010 408 2135 | marjolein.kooistra@eur.nl