Rotterdam Scriptieprijs voor onderzoek naar tegenprestatie door alleenstaande moeders

De Rotterdam Scriptieprijs 2017 is gewonnen door bestuurskundige Dee Dee Smeets voor haar scriptie over alleenstaande moeders en de tegenprestatie die door de gemeente aan hen wordt gevraagd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigt de prijs maandag 4 september 2017 tijdens de Opening van het Academisch Jaar. 

De gemeente Rotterdam vraagt aan mensen met een bijstandsuitkering, ook alleenstaande moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, om een tegenprestatie te leveren. Het kan bijvoorbeeld gaan om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, taalles of mantelzorg. Bijstandsgerechtigden maken hierover afspraken met hun activeringscoach.

Smeets onderzocht voor haar scriptie ‘Alleenstaande moeders & de Tegenprestatie. ‘Thuis zitten is geen optie en iedereen kan wat’. Maar wat als je een alleenstaande moeder bent?’ welke factoren de deelname aan zo’n tegenprestatie positief of negatief beïnvloeden. Zij keek niet alleen naar de moeders maar onderzocht ook de rol van de zogenoemde ‘activeringscoach’. Hoe die omgaat met de beslisruimte blijkt ook van invloed op het al dan niet verrichten van een tegenprestatie door moeders.

Smeets schreef haar scriptie onder begeleiding van prof.dr. Menno Fenger voor haar avondmasteropleiding Bestuurskunde bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, per 1 september Erasmus School of Social and Behavourial Sciences.

Oorzaken niet-deelname
Smeets concludeert dat alleenstaande moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar doorgaans wel een tegenprestatie willen leveren, maar dat niet automatisch ook doen. Dat komt deels omdat ze zich in een kwetsbare economische positie bevinden en een beperkt sociaal netwerk hebben. Daarnaast spelen ook psychische problemen een rol en een enkele keer dat het leveren van tegenprestatie geen direct financieel voordeel oplevert.

Een andere belangrijke reden dat alleenstaande moeders niet geneigd zijn een tegenprestatie te leveren is de wijze waarop activeringscoaches doorgaans omgaan met hun beslissingsruimte. Er zijn  identificatieproblemen ten aanzien van het tegenprestatiebeleid in relatie tot deze specifieke doelgroep en de activeringscoach is vaak onvoldoende op de hoogte van regelgeving en handelingsvereisten. Daarnaast is onduidelijk welke ondersteunende instrumenten er ingezet kunnen worden. 

Verhogen deelname
Smeets stelt onder andere voor om gebruik van niet-traditionele kinderopvang te bevorderen en moeders met kinderen vanaf 2 ½ jaar actief te stimuleren een tegenprestatie te leveren en hen daarin meer te faciliteren. Ook moet de kennis onder activeringscoaches over de regelgeving en handelingsvereisten worden vergroot. Een ander voorstel is het intensiveren van het toezicht op het handelen van activeringscoaches.

Uit het juryrapport
De jury prijst de scriptie om zijn wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie voor de stad Rotterdam. Daarnaast merken de juryleden op dat Smeets een gedegen theoretisch kader op een voortreffelijke wijze combineert met een solide methodologie. Zij weet dit te vertalen naar maatschappelijke relevantie, met een sterk oog voor de beperkingen van het onderzoek. Tenslotte levert de scriptie een goede combinatie van theorie en praktijk, waarbij de conclusies en aanbevelingen direct door de gemeente Rotterdam kunnen worden geïmplementeerd.

Over de Rotterdam Scriptieprijs
Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben in 2013 de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. Met deze scriptieprijs willen beide partijen masterstudenten stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio Rotterdam. De jury heeft dit jaar extra de nadruk gelegd op relevantie voor Rotterdam en wetenschappelijke kwaliteit. Daarom is het schrijven van een begeleidende motivatiebrief onderdeel van de aanmeldingsprocedure geworden en moesten de scripties met minimaal een 8 zijn beoordeeld. De prijs bestaat uit een oorkonde, een Rotterdams kunstwerk en een geldbedrag van 1500 euro.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, T 010 408 2135, E marjolein.kooistra@eur.nl