's Werelds eerste jongeren-preferendum: 91% van jongeren ziet klimaatverandering als serieus probleem

Meer dan 10,000 jongeren hebben hun mening gegeven in het allereerste wereldwijde preferendum over klimaatverandering. Dit bijzondere onderzoek is geïnitieerd door State of Youth, van de KidsRights Foundation. Het preferendum is gefaciliteerd door Erasmus School of Economics.

 

91% van jongeren is het erover eens: klimaatverandering is een serieus probleem wat zo snel mogelijk concreet moet worden aangepakt. Jongeren stemden op 16 mogelijke klimaat beleidsmaatregelingen. De top 3 bestaat uit de volgende punten (via Kidsrights.org): 

1.Schone productie(processen): bedrijven moeten overgaan op duurzame energie en hun vervuiling inperken.

2.Strengere wetten: overheden moeten hun wetten (of de implementatie daarvan) aanscherpen om zo vervuiling van het milieu tegen te gaan.

3.Afvalvermindering: consumenten moeten zoveel mogelijk gaan recyclen.

State of Youth stuurde de uitkomst van het preferendum gisteren naar wereldleiders, met de vraag om actie te ondernemen op de standpunten van de internationale jongerengemeenschap.

KidsRights

KidsRights is een internationale NGO die streeft naar een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten en hun grote potentieel kunnen realiseren. KidsRights is de organisatie achter de prestigieuze Internationale Kindervredesprijs en de jaarlijkse KidsRights Index. 

Nauwe samenwerking tussen Kidsrights en Erasmus School of Economics  

Erasmus School of Economics is al een aantal jaar betrokken geweest bij de realisatie van de jaarlijkse Kidsrights Index en is nu ook actief betrokken bij dit preferendum. Academici van de faculteit, Prof. Dr. Dinand Webbink en Dr. Job Harms, zijn instrumenteel geweest in de ontwikkeling van het preferendum en de tool achter de online vragenlijst. 

 

 

Professor
Prof. Dr. Dinand Webbink
Onderzoeker
Dr. Job Harms
Meer informatie

Read the full news item on Kidsrights.org, 5 December 2019. 

For more information, please contact Ronald de Groot, Communications Officer at Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobile phone: +31 6 53641 846.