Sanders Law Library blijft voorlopig in Mandeville Building

Sanders Law Library to remain in Mandeville Building for time being

Sanders Law Library, de bibliotheek van Erasmus School of Law, zal ook de komende maanden gehuisvest blijven op de 19e etage van Mandeville Building (T-gebouw). Op deze manier wordt gegarandeerd dat alle medewerkers en studenten van ESL de faciliteiten van de Library kunnen blijven benutten.

Sanders Law Library heeft een uitgebreide juridische collectie boeken, tijdschriften en online bronnen gericht op het master onderwijs en de onderzoeksprogramma’s van ESL. Daarnaast beschikt de Library over studieplekken voor masterstudenten.

Om ervoor te zorgen dat onze masterstudenten optimaal gebruik kunnen blijven maken van de Sanders Law Library is het aantal studieplekken op de 19e verdieping flink uitgebreid van 20 plekken naar 65. Ook heeft de Sanders Law Library haar algemene diensten uitgebreid. Zo kunnen boeken voortaan op verzoek worden langsgebracht bij u in het nieuwe Sanders building en kunnen artikelen worden gescand.

Wanneer er meer duidelijkheid is over de definitieve verhuizing van de Sanders Law Library naar het getransformeerde Sanders Building, stellen we u hiervan natuurlijk direct op de hoogte.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via 010-4082692 of kom langs op de 19e. Sanders Law Library is open van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 u tot 17.00 u.