Siewert Lindenbergh en Evelien Engelhard presenteren resultaten 'The Personal Injury Claims Process: Comparing Legal Cultures'

Siewert Lindenbergh en Evelien Engelhard presenteren op 3 maart hun resultaten van het onderzoek 'The Personal Injury Claims Process: Comparing Legal Cultures'

Om te achterhalen hoe letselschadeclaims in de praktijk worden afgehandeld en hoe men daar lering uit kan trekken, is in drie landen uitgebreid onderzoek verricht naar het afwikkelingsproces van letselschadeclaims: in Engeland en Wales, Noorwegen en Nederland. Op donderdag 3 maart zullen de resultaten van dit onderzoek, dat is gebaseerd op uitgebreide interviews met professionals werkzaam in de letselschadepraktijk, worden gepresenteerd in het British Institute of International and Comparative Law, Londen. De drie onderzochte rechtssystemen zijn zeer verschillend in hun tradities, aansprakelijkheidsrecht en hun benadering van vergoeding voor letselschade in het algemeen. Het onderzoek toont aan dat – ondanks aspecten die in elk rechtssysteem aanwezig lijken te zijn – er grote verschillen bestaan in hun houding, hetgeen een weerspiegeling is van verschillen in aansprakelijkheidsrecht, procedurele mechanismen, juridische instanties en cultuur in het algemeen.

Het evenement vindt plaats op donderdag 3 maart, van 16.00 tot 19.00. Het programma is als volgt:

 16.00 Eerste sessie

  • Welkom, door Duncan Fairgrieve, BIICL
  • Introductie van het onderzoek, door Ken Oliphant, Universiteit van Bristol
  • Letselschadeclaims in Noorwegen, door Morten Nadim en Jørn Ørehagen Sunde, Universiteit van Bergen
  • Letselschadeclaims in Nederland, door Siewert Lindenbergh, Erasmus School of Law, Rotterdam
  • Discussie

 17.15 Pauze

 17.30 Tweede sessie 

  • Letselschadeclaims in Engeland en Wales, door Annette Morris, Cardiff Law School
  • Vergelijking van rechtsculturen: lessen voor Engeland en Wales, door Ken Oliphant, Universiteit van Bristol
  • Discussie

Meer informatie over het evenement en de wijze van aanmelding kunt u vinden op http://www.biicl.org/event/1168.