Slapend leren

Een cursus of opleiding volgen is belangrijk, je moet bijblijven. Maar vaak is het ook een hele opgave om weer een studie op te pakken. Helemaal als je al een tijdje uit de schoolbanken bent en nu werkt. Erasmus Academie heeft een korte instructie gemaakt voor haar cursisten om sneller, makkelijker en effectiever te leren. 

Iets nieuws leren is leuk, maar ook lastig. Je nieuwe concepten eigen maken of nieuwe competenties leren vergt tijd en doorzettingsvermogen. Tijd die vaak schaars is en moet concurreren met bijvoorbeeld werk, huishouden, de kinderen of sporten. Bovendien vertonen veel mensen uitstelgedrag; ze kunnen zich er moeilijk toe zetten om iets nieuws te leren en schuiven het voor zich uit. En als ze dan toch achter de boeken gaan zitten, leren ze ineffectief.

Op neurologisch niveau is leren in feite het aanmaken van nieuwe neurale netwerken. Die neurale netwerken ontstaan door je te concentreren op een taak en door te herhalen. Uiteindelijk moeten er stabiele neurale netwerken ontstaan, het liefst verbonden met andere neurale netwerken. Het is het verschil tussen moeizaam woordjes leren in een vreemde taal en die taal vloeiend kunnen spreken en begrijpen.

Pomodoro

Er bestaan een aantal simpele technieken om die leertaak te vergemakkelijken. Een eenvoudige techniek is de pomodoro methode, ontwikkeld aan het einde van de jaren tachtig in de vorige eeuw door Francesco Cirillo. Neem een kookwekker of een andere timer en stel deze in op 25 minuten. Kies een taak en werk daaraan gedurende die tijd met volle concentratie. Laat je niet afleiden. Na 25 minuten neem je drie minuten pauze, waarna je weer 25 minuten geconcentreerd aan een taak werkt. In totaal doe je dit 4 x 25 minuten, waarna je een langere pauze neemt.

De pomodorotechniek is een voorbeeld van focus leren. Daarnaast is diffuus leren belangrijk, vooral bij nieuwe begrippen. Diffuus leren doe je door wat afstand te nemen van wat je leert, je boek even weg te leggen en kennis als het ware te laten indalen. Beide vormen van leren hangen samen met hoe je brein werkt. Ze kunnen niet op hetzelfde moment worden toegepast, maar moeten om effectief te leren worden afgewisseld.

Chunking

Een andere waardevolle methode is het opdelen in brokken (‘chunking’). Blader eerst door een hoofdstuk of artikel om te kijken uit welke onderdelen het is opgebouwd. Focus je daarna steeds op de onderdelen afzonderlijk en probeer ze met elkaar in verbinding te brengen. Zorg ervoor dat wat je leert je in eigen woorden herhaalt en test jezelf steeds door te oefenen. Breng tot slot alle onderdelen met elkaar in verband en probeer de context te zien. Het uiteindelijke doel is om niet alleen te weten hoe je iets moet doen, maar ook wanneer.

Zo zijn er simpele technieken die ervoor zorgen dat je snel en effectief nieuwe neurale verbindingen aanmaakt en met elkaar in verband brengt: kortom kennis vergaart en leert. De meest makkelijke methode is tegelijkertijd ook de meest onverwachte: neem voldoende slaap. Tijdens de slaap worden afvalstoffen uit je hersenen verwijderd. Dat proces versterkt het leren. Slapend leren is dus allerminst een fabeltje. In tegenstelling tot slapend rijk worden.

@adhofstede