Current facets (Pre-Master)

So you think you have an innovation district?

•Maurits de Hoog, 2012, De Hollandse Metropool, Ontwerpen aan de Kracht van Interactiemilieus
•Maurits de Hoog, 2012, De Hollandse Metropool, Ontwerpen aan de Kracht van Interactiemilieus

Op 13 februari organiseert de Master City Developer een Great Books sessie over innovatiedistricten.Tijdens deze discussie-avond neemt de MCD afscheid van Hans de Jonge als bestuurder van de MCD. Hans de Jonge is één van de grondleggers en vormgevers van de Master City Developer. Eind september nam hij afscheid als hoogleraar aan de TU Delft. Omdat De Jonge nauw betrokken is bij een aantal innovatiedistricten, staan die deze avond centraal.

Innovation Districts, broed- en productieplaatsen van de Next Economy, staan in het middelpunt van de belangstelling. Veel steden zijn bezig om Innovation Districts op te zetten, of om gebieden als zodanig in de markt te zetten. Het zijn vaak centraal gelegen gebieden met een mix van grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en (semi-) publieke organisaties. De Innovation Districts zijn in de regel zeer goed (internationaal) bereikbaar via diverse modaliteiten en hebben een hoge verblijfswaarde: veel groen, voetganger- en fietsvriendelijk en aantrekkelijke voorzieningen. Het zijn interactiemilieus, plekken voor ontmoeting en voor uitwisseling van mensen, goederen, informatie en kapitaal.

Door zogeheten crossovers tussen partijen uit verschillende sectoren hopen steden dat innovatie tot stand komen wat uiteindelijk de lokale economie ten goede komt, zo luidt de gedachte. Maar gebeurt dat ook?

Hoe succesvol zijn innovatiedistricten feitelijk en hoe kunnen we dat meten? Waaraan moeten ze voldoen om succesvol te zijn? Welke innovatiedistricten kunnen als voorbeeld dienen en wat leren we van deze gebieden?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens alweer de zevende editie van MCD Great Books: een discussieavond met bijdragen van sprekers uit wetenschap en praktijk. Moderator tijdens deze avond is Patrick van der Klooster, directeur van AIR (Architectuur Instituut Rotterdam).

Sprekers

  1. Maurits de Hoog, voorheen Hoogleraar TU Delft thans verbonden aan Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam: Ontwerpen van Innovation Districts
  2. Frank van Oort, Hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, De economie van Innovation Districts
  3. Erik Pasveer, Hoofd Stedenbouw & Planologie, gemeente Den Haag, Het concept en de uitdagingen van het centrale innovatiegebied van Den Haag
  4. Hans de Jonge, Emeritus Hoogleraar Real Estate Management en CEO Brink Groep

Great Books (leestips ter voorbereiding)

Meer informatie

Wanneer? Maandag 13 februari 19.30 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Locatie? New World Campus, Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag

Meld je aan door een e-mail te sturen naar info@mastercitydeveloper.nl o.v.v. naam, e-mailadres en organisatie.