Sociale innovatie en actief burgerschap centraal tijdens opening academisch jaar

Burgemeester Aboutaleb achter spreekgestoelte

Het academisch jaar 2017-2018 van de Erasmus Universiteit Rotterdam is op maandag 4 september officieel geopend. Het thema van dit jaar was ‘Building Vital Cities, Empowering Vital Citizens’. Eén van de hoofdsprekers was Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam.

Hij gaf zijn visie op een vitale stad. Aboutaleb pleitte daarbij voor actief burgerschap: volgens hem zijn het de mensen die de stad maken. Zo spelen burgers volgens hem een belangrijke rol bij innovatie. “Ik geloof in co-creatie. De beste ideeën vind je op straat, en de beste politici zijn degenen die ze daar oppikken.” Erasmus Academie herkent deze trends en speelt hierop in met de opleiding sociale innovatie en transformatie. Deze masterclass geeft inzicht in de maatschappelijke innovatie ‘van onderaf’ en biedt een overzicht van de verschillende vormen van sociaal ondernemerschap en actief burgerschap. Deelnemers leren hoe zij hier op een constructieve manier mee om kunnen gaan.

Meer informatie

Lees meer over de opening van het academisch jaar.

Wilt u meer weten over de opleiding Sociale Innovatie? Kijk dan op onze website