Steven Sweldens benoemd tot hoogleraar Consumer Behavior and Marketing

Steven Sweldens is benoemd tot bijzonder hoogleraar Consumer Behavior and Marketing in Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) vanwege het Erasmus Trustfonds. Hij leidt onderzoek naar datgene waarvan consumenten zich vaak niet bewust zijn. De nieuwe leerstoel is 1 mei 2017 gecreëerd omdat klantgerichtheid en marketing belangrijker zijn voor het succes van organisaties.

“Traditionele grenzen tussen bedrijven en klanten zijn vervaagd door recente evoluties in technologie en het gebruik van sociale media. Bedrijven moeten steeds meer inzicht hebben in hun klanten en de consumenten aan het einde van de waardeketen”, aldus professor Sweldens. “De meeste van onze aankoopbeslissingen worden beïnvloed door factoren die aan onze bewuste aandacht ontsnappen, zoals onze gewoontes, viscerale stimuli, stemming, vooroordelen, meningen van anderen of het grote aantal subtiele pogingen van marketeers om invloed uit te oefenen.” Hij staat vooral bekend om zijn werk waarin de mentale processen worden beschreven waardoor attitudes tegenover een merk veranderen onder invloed van reclame en waarin hij innovatieve oplossingen aandraagt om bewuste invloeden van onbewuste te onderscheiden op dit gebied. Hij onderzocht ook andere fundamentele drijfveren van consumptiegedrag, zoals het zelfbeheersingsvermogen van consumenten, hun gevoeligheid voor normatieve sociale invloed, en hun geneigdheid om hun ego te beschermen als die bedreigd worden. Zijn meest recente werk onderzoekt of algemeen gebruikte principes in reclame het potentieel hebben om attitudes en gedrag van consumenten onbeheersbaar te veranderen. Lees meer over dit onderwerp in het RSM Discovery artikel.

 

Meer informatie

Marianne Schouten, communications manager voor RSM, T 010 408 2877 E mschouten@rsm.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen