Strategisch Gedrag: hoe herken en gebruik je het?

Schaakbord met schaakstukken

Rommelen met informatie, free riding, lekken, bluffen, ja-zeg-gen-neen-doen. Allemaal voorbeelden van strategisch gedrag. Dit soort gedrag komt overal voor, in allerlei processen, in allerlei gradaties en op alle niveaus. De 1-daagse Masterclass Strategisch Gedrag leert u hoe u strategisch gedrag kunt herkennen en hoe u het effectief kunt inzetten in processen.

Je kan nog zo bedreven zijn in procesmanagement, je blijft afhankelijk van de gedragingen van de andere spelers in deze besluitvormingsprocessen. En ook deze spelers zullen zich strategisch gedragen, d.w.z. ze zijn niet altijd coöperatief en zijn niet altijd transparant. Integendeel…

Het behoeft geen toelichting dat dit gedrag processen kan ver-storen. Het kan vertrouwen ondermijnen en samenwerking onder druk zetten. Anderzijds: iedereen gedraagt zich wel eens strategisch en toch blijft procesmanagement effectief. Sterker nog: een beetje strategisch gedrag is vaak onmisbaar om iets voor elkaar te krijgen. Strategisch gedrag kan en is onmisbaar om processen succesvol te doen zijn!

Strategisch gedrag is al zo oud als de weg naar Rome, wat niet wegneemt dat het zichzelf steeds opnieuw uitvindt en nieuwe

vormen aanneemt. Odysseus was lang niet de eerste met zijn Paard-van-Troje list. Maar ook het hedendaagse nudging op basis van big data kan strategisch gedrag zijn. Hoe verschillend deze voorbeelden ook zijn, de essentie van strategisch gedrag blijft steeds gelijk. Tijdens deze dag beschrijven we deze essentie!

Zelfs nadat je strategisch gedrag hebt gedefinieerd en afgeba-kend, blijft concreet strategisch gedrag iedere keer weer verrassend en moeilijk grijpbaar. Dat verrassende en onverwachte ligt natuurlijk besloten in het concept van strategisch gedrag. Anders werkt het niet. Maar dit roept wel de vraag op of je strategisch gedrag wel kan leren ontwikkelen. Of heb je het nu eenmaal of juist niet? Tijdens deze dag beschrijven we welke mogelijkheden er zijn om strategisch gedrag te ontwikkelen. Maar je kan nog zo veel analyses maken van strategische gedragingen en op basis daarvan handleidingen opstellen, uiteindelijk blijkt het toch ook een kwestie van creativiteit en intuïtie.

We kijken op verschillende manieren tegen strategisch gedrag aan. Enerzijds zou je dit gedrag sluw kunnen noemen. Strategisch gedrag is nu eenmaal heimelijk en het kan tamelijk eenzijdig een eng eigen belang dienen.

Anderzijds: strategisch gedrag kan nodig zijn om iets echt voor elkaar te boksen en de strategische actor geeft er in ieder geval blijk van te weten hoe de hazen lopen. Strategisch gedrag heet dan eerder slim en effectief. De grens tussen sluw en slim valt dus niet altijd scherp te trekken.

Meer informatie

Tijdens de Masterclass Strategisch Gedrag schetsen we een aantal overwegingen en perspectieven die u helpen een mening te vormen over de normatieve kwaliteiten van strategisch gedrag. 

De masterclass heeft het karakter van een interactief gesprek. Deelnemers brengen hun eigen cases in en geven hun eigen overwegingen. Collega-deelnemers en de docent reageren hierop. De docent weeft in deze discussie klein blokjes ‘college’ in, waarin lichtvoetig enkele bruikbare noties uit de theorie worden samengevat en gepresenteerd. Deze noties worden gelardeerd met vele voorbeelden uit de wereld van het bestuur, de internationale politiek en het alledaagse leven. Hiernaast zijn er cases in de vorm van groepsopdrachten.

Geïnteresseerd? Meer infomatie vindt u op onze website.