Studenten Bestuurskunde aan de slag voor openbaar bestuur

Studenten Bestuurskunde aan de slag voor openbaar bestuur

Ruim 40 studenten van het masterprogramma bestuurskunde Beleid en Politiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan dit najaar aan de slag met een opdracht uit de praktijk van het openbaar bestuur. De Erasmus Governance Design Studio begeleidt dit designatelier dat op unieke wijze het universitair onderwijs verbindt aan de praktijk van het openbaar bestuur.

Gedurende vier maanden gaan studenten aan de slag met uiteenlopende opdrachten zoals het ontwerpen van een strategie voor groen zelfbeheer, de aanpak van digitale participatie,  of het ontwerpen aan een vernieuwde rol van de gemeenteraad vanwege de Omgevingswet. Opdrachtgevers zijn organisaties uit het openbaar bestuur, zoals de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Kampen, maar ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als opdrachtgever spelen zij een rol in de begeleiding van de studenten en de beoordeling van het uiteindelijke resultaat.

Bestuurskundig ontwerp

Het ontwerpproces dat de studenten zelf moeten organiseren, kent een aantal fasen. In een eerste fase staat het interpreteren en afbakenen van de ontwerpopgave in samenwerking met betrokken partijen centraal. In een volgende fase wordt verkend welke mogelijke instrumenten of aanpak mogelijk zijn om het probleem aan te kaarten. In een derde fase worden deze aanpakken met betrokken partijen getest op hun bruikbaarheid en wordt toegewerkt naar een kansrijke oplossing die door de opdrachtgever kan worden toegepast.

Brug onderwijs - praktijk

Het design atelier vormt een brug tussen het onderwijs en de praktijk van het openbaar bestuur. Op deze wijze doen studenten waardevolle ervaring op met het adresseren van vraagstukken waar overheden mee geconfronteerd worden en leren zij bestuurskundige kennis oplossingsgericht toe te passen.  Daarnaast levert het voor overheden nieuwe inzichten en creatieve oplossingen voor deze problemen op.

City deal Kennis Maken

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de universiteiten die deelnemen aan City Deal Kennis Maken. In deze City Deal worden studenten en onderzoekers betrokken voor het oplossen van maatschappelijke opgave. Dit is enerzijds een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Het designatelier van het masterprogramma Beleid en Politiek is daarvan een mooi voorbeeld. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences | kooistra@essb.eur.nl | +31 10 408 2135