Studenten van de master A&V volgen de laatste masterclass van het collegejaar bij HDI

Op donderdag 18 mei mochten de studenten van de Master Aansprakelijkheid & Verzekering de laatste masterclass bijwonen bij HDI. Allereerst werd iets over het bedrijf zelf verteld en vervolgens werd een korte presentatie gehouden over beroepsaansprakelijkheid. Hierna mochten de studenten in groepjes zelf aan de slag met een casus.

De casus ging over een advies gegeven door een makelaar bij de verkoop van een woning. De studenten mochten vanuit drie verschillende invalshoeken bepalen of de makelaar aansprakelijk was en of er dekking verleend moest worden onder de polis. Na uitvoerige besprekingen mochten zij hun bevindingen voorleggen aan de rest van de groep en aan de medewerkers van HDI. Nadat de studenten van laatstgenoemden nuttige feedback ontvingen en zelfs een presentje verwelkomden, mochten zij aansluiten bij een zeer gezellige borrel.

De laatste masterclass van de Master Aansprakelijkheid & Verzekering 2016/2017 was wederom een leerzame en geslaagde bijeenkomst!