Studenten waarderen internationalisering

Studenten zijn positief over de internationalisering op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE), die recent is gepubliceerd. Studenten waarderen bijvoorbeeld de internationale aspecten in het studieprogramma.

‘Internationalisering’ is dit jaar een nieuw element in de NSE. Op dat vlak scoort de Erasmus Universiteit significant beter dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de cijfers. Bij internationalisering gaat om zaken als de stimulans om in het buitenland te gaan studeren, de mate waarin studenten worden gestimuleerd om kennis te maken met andere culturen en de internationale aspecten van het studieprogramma.

Internationalisering is een belangrijk thema in de strategie van de Erasmus Universiteit. Door het bieden van een international classroom wil ze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een internationale werkomgeving.

Spreiding studielast
In de NSE 2017 is verder de beoordeling van het niveau van de opleiding significant hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat laatste is ook het geval als het gaat om de spreiding van de studielast, de haalbaarheid van deadlines en de mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen.

De Erasmus Universiteit haalt de hoogste scores op de terreinen stage-ervaring en groepsgrootte bij werkgroepen en hoorcolleges.

Minder goed is vooral het resultaat op het element ‘studiefaciliteiten’. Daar is studenten onder andere gevraagd naar de beschikbaarheid van werkplekken en de Universiteitsbibliotheek. Op dit punt wreekt zich waarschijnlijk de sluiting van de UB voor een ingrijpende renovatie. Op maandag 29 mei wordt de UB na een verbouwing van bijna twee jaar weer in gebruik genomen, waardoor er veel meer werkplekken beschikbaar komen.

Over NSE
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Ruim 728.000 studenten van zeventig hogescholen en universiteiten zijn benaderd, daarvan heeft 38,6% de enquête ingevuld. Op de Erasmus was dat 28% (8.555 respondenten).

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen