SURF-subsidie
Voor onderzoek naar motivatie van jongeren, door jongeren met social media

Subsidie voor onderzoek naar motivatie van jongeren, door jongeren met social media

Girl checking phone

Kunnen jongeren andere jongeren uit hun buurt motiveren via social media? Prof. dr. Jeroen Jansz en dr. Julia Kneer van de Erasmus School of History, Culture and Communication hebben een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen om dit te onderzoeken. 

In tijden van groeiende culturele diversiteit en onzekerheid over het vinden van een baan, hebben Nederlandse en Duitse kinderen in steden meer behoefte aan een goede oriëntatie op hun toekomst. Daarnaast gebruiken jongeren steeds meer social media, in tegenstelling tot hun ouders en oudere generaties.

In plaats van deze situatie als een probleem te zien, willen Jansz en Kneer onderzoeken of de jongerennetwerken die online actief zijn juist een bron van verbetering kunnen zijn voor sommige buurten in steden. Kunnen jongeren tussen 12 en 14 via social media door hun peers gemotiveerd worden om een respectabel, verantwoordelijk en stabiel leven te leiden?

Homies

Deze motivatoren, oftewel 'homies' (vier Nederlandse en vier Duitse jongeren) zullen door experts getraind en begeleid worden op het vlak van oplossingsgericht denken en inspirerende communicatie. Daarna zullen de homies in buurten geïntroduceerd worden en daar drie maanden actief zijn.

Het project 'Homies. Neighborhood oriented media-based identities with empowering strategies' heeft nu een subsidie van NWO gekregen van ruim 35.000 euro.

De voornaamste communicatie met hun leeftijdsgenoten en trainers zal plaatsvinden via mobiele devices en sociale media-netwerken. Begeleidende surveys zullen uitgevoerd worden om te onderzoeken welke invloed de interventie van de 'homies' heeft op het leven van de jongeren in de buurt. Daarnaast zullen de mobiele dagboeken van de homies inzicht geven in hun eigen visie op het veranderde leven van hun leeftijdsgenoten.

Jansz en Kneer werken voor dit onderzoek samen met Coaching Supervision Impulse, peer2peer, Nederlands Jeugdinstituut en Vodafone.

Over de SURF-subsidie

Smart Urban Regions for the Future (SURF) is een programma voor kennisontwikkeling en -toepassing. Consortia van wetenschappelijk onderzoekers en professionals uit de praktijk in stedelijke regio's gaan hierin samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het programma zal nieuwe kennis en handelingsperspectief opleveren voor Nederlandse stedelijke regio's.