Succesvolle ESE-bility dag 2015, gezamenlijk het onderwijs verbeteren

Succesvolle ESE-bility dag 2015, gezamenlijk het onderwijs

De jaarlijkse ESE-bility dag 2015 vond dit jaar plaats op dinsdag 17 maart in Theaterschool Hofplein aan de Pieter de Hoochweg, het pand waar vroeger de Nederlandse Economische Hogeschool gevestigd was, de voorloper van de huidige Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De dag stond in het teken van ‘gezamenlijk het onderwijs verbeteren’ en het succesvolle programma bestond uit 8 verschillende workshops. Zo konden medewerkers bijvoorbeeld de workshops Cultural Awareness en Assessment: Quality and Effects of How to use theatre techniques in your presentation volgen. In totaal werden acht verschillende workshops aangeboden. Aan de ESE-bility dag namen 140 medewerkers deel, zowel uit de wetenschappelijke als ondersteunende staf. 

 

Uitreiking van Awards

De ESE-bility dag werd afgesloten met de uitreiking van diverse awards. Jaarlijks reikt Erasmus School of Economics awards uit aan medewerkers die uitzonderlijk werk hebben geleverd, wat een toevoeging is aan de kwaliteit of zichtbaarheid van de faculteit. De categorieën zijn Top Senior Researcher, Top Talent Researcher, Top Lecturer, Visibility en Support. De winnaars zijn:

Top Senior Researcher Award                   

Prof.dr. Peter Wakker

Peter Wakker geniet wereldfaam en hij is daarom een belangrijk boegbeeld van Erasmus School of Economics. Wakker schreef bijna 150 artikelen en hoort bij de meest geciteerde economen ter wereld. Het bijzondere is dat het werk van Peter zich beweegt binnen verschillende disciplines, zoals economie, wiskunde, psychologie, management en geneeskunde. Peter wakker heeft diverse prestigieuze onderscheidingen ontvangen zoals de Ramsey Award en de Medical Decision Making Career Achievement Award.

Top Talent Researcher Award                   

Dr. Maarten Bosker

Maarten Bosker onderzoekt hoe economie werkt op verschillende plaatsen (geografische economie) en in verschillende tijden (historische economie). Dat is bijvoorbeeld relevant als je beter wilt begrijpen hoe ontwikkelingslanden welvarender kunnen worden, maar ook om te snappen op welke manieren de EU “kleiner” wordt, zoals door open grenzen. Maarten heeft al veel gepubliceerd maar ook buiten de academische wereld laat hij zich gelden. Hij is verbonden aan het Centre for Economic Policy Research in London en werkte eerder voor de De Nederlandsche Bank en de Worldbank. Hij heeft zo bijgedragen aan diverse internationale beleidsrapporten. Maarten Bosker ontving in 2012 ook al een Top Talent Researcher award.

Dr. Hans van Kippersluis

Hans van Kippersluis is een zeer getalenteerde onderzoeker op het gebied van de gezondheidseconomie. Zijn onderzoek richt zich op de complexe verbanden tussen socio-economische kenmerken, in het bijzonder opleiding, en gezondheid. Hans ontving al eerder een Top Talent Researcher Award (in 2010) en in 2013 kreeg hij een VENI beurs van NWO. Hij heeft ook een groot talent om ingewikkelde aspecten van zijn onderzoek relatief eenvoudig uit te leggen, zowel mondeling als schriftelijk. Dat maakt hem ook een uitstekend docent, wat hem ook al een keer een Top Lecturer Award heeft opleverde in 2012. Zijn internationale netwerk van co-auteurs onderstreept dat hij zelfstandig een onderzoekslijn kan opzetten en zijn lijst van publicaties in toonaangevende tijdschriften in Health and Labor economics getuigt van zijn succes in het uitvoeren van deze onderzoekslijn.

Dr. Vadym Volosovych

Vadym werkt sinds 2010 bij Erasmus School of Economics. Vadym onderzoekt het gedrag van financiële markten en vroeg zich bijvoorbeeld af waarom kapitaal vooral stroomt tussen rijke landen en niet van rijke naar arme landen. Zijn werk heeft te maken met finance, macro-economie en econometrie en dat leidt tot interessante resultaten. Hij heeft diverse artikelen gepubliceerd en had in het afgelopen jaar twee papers in the Journal of the European Economic Association, met een van de hoogste impactscores in het veld. Vadym Volosovych heeft ook ervaring als beleidsadviseur, o.a. bij het IMF, en naast zijn academische werk draagt hij nog steeds bij aan de algemene discussie door columns en discussion papers.

Top Lecturer Award                                       

Dr. Tom Van Ourti

Tom van Ourti coördineert sinds 2009 de masterspecialisatie Health Economics die onder zijn leiderschap sterk gegroeid is. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het grote Bachelor 2 vak Methoden en Technieken dat hij recent geheel vernieuwd en verbeterd heeft. Studenten geven in de evaluaties consistent aan dat Tom zeer behulpzaam en deskundig is. Met het introduceren van het interactieve Shakespeak in zijn colleges weet hij een grote groep studenten actief te betrekken bij het vak.

Dr. Nuno Almeida Camacho

Nuno Camacho is een tenure tracker die al jaren met veel succes het seminar Strategic Marketing in de master marketing geeft. In dit seminar wordt op vernieuwende wijze college gegeven, waarbij de studenten via een uitgebreid simulatiespel met elkaar interacteren en hun kennis direct “in de praktijk” toe moeten passen. Het blijft hierbij natuurlijk niet alleen bij spelen, de studenten dienen ook hun keuzes van tevoren te motiveren en achteraf wordt de nodige reflectie vereist. Dat dit alles door de studenten wordt gewaardeerd blijkt uit de scores voor dit vak met een gemiddelde score voor het vak van 4.6 en voor Nuno als docent zelfs een 4.9 (met N=44).

Prof.dr. Albert Wagelmans

Albert Wagelmans ontvangt de Top Lecturer Award om verschillende redenen. Allereerst worden zijn kwaliteiten als docent dus zeer hoog gewaardeerd door studenten. Dit is een hele prestatie voor het vak Wiskunde voor economen, omdat studenten de neiging hebben dit vak te beschouwen als iets verplichts en moeilijk, maar Albert slaagt erin om deze studenten te motiveren. Ten tweede, Wagelmans is betrokken bij de innovaties in het onderwijs, zo is hij een pionier in de ontwikkeling van webcasts voor studenten. Het maken van de webcasts is zeer arbeidsintensief en Albert is er in geslaagd om deze tijdens zijn periode als directeur van de capgroep Econometrie te ontwikkelen.                                            

Dr. Jurjen Kamphorst

Jurjen Kamphorst heeft er voor gezorgd dat het vak micro nu staat als een huis. Studenten zijn tevreden, worden actief gehouden, begrijpen de stof beter dan ooit, kunnen hun kennis via open vragen etaleren. Dit vereist een enorme inzet en coördinatie. Een kleine 30.000 vragen moeten worden nagekeken, vele studenten assistenten moeten worden aangestuurd. Als docent doet Kamphorst het op alle niveaus uitstekend.

Visibility Award                                                              

Prof.dr. Fieke van der Lecq

Fieke van der Lecq is een van de meest invloedrijke personen in de Nederlandse pensioenwereld. Naast verschillende adviesfuncties bij pensioenfondsen is Van der Lecq regelmatig op de radio te horen en krijgt ze aandacht in de geschreven media. Daarnaast heeft zij de "Pension executive" course bij EURAC opgezet en heeft ze de pensioenstream binnen de master financial economics mede opgezet. Op deze manier weet Fieke de wetenschap, praktijk, en onderwijs optimaal te combineren; een perfect voorbeeld van valorisatie op een vakgebied dat een zeer belangrijke rol speelt in het publieke debat in Nederland en daarbuiten.                             

Support Award                                                

Carien de Ruiter-Coopmans

Officemanager Carien de Ruiter levert al jarenlang degelijke ondersteuning aan de capgroep Econometrie en in het bijzonder aan de capgroepdirecteur. Zij doet dat bovendien op een servicegerichte en integere wijze. De laatste jaren wordt steeds meer gevraagd van de officemanagers en door omstandigheden op het secretariaat van Econometrie, zijn de laatste twee jaar niet gemakkelijk geweest. Desondanks is het secretariaat onder leiding van Carien op bevredigende wijze blijven draaien. De waardering voor Carien is binnen de capgroep Econometrie dan ook bijzonder groot.