Symposium EHLC: 'Out of the Lawbox'

Op donderdag 6 juli 2017 vond het derde symposium van het Erasmus Honours Law College plaats. De symposiumcommissie, onder leiding van Lotte Bartels, heeft buiten de bekende kaders een interessante avond neergezet met als thema ‘Out of the Lawbox’.

Gastsprekers uit diverse hoeken zijn uitgenodigd om te vertellen over hun werk in bijzondere rechtsgebieden. Het eerste sprekersduo bestond uit Babet den Ouden en Anne de Regt, hoofd Juridische Zaken respectievelijk bedrijfsjurist bij BNN/VARA. Zij vertelden zeer boeiend over op welke wijze bijvoorbeeld de Auteurswet en de Mediawet bij het maken van televisieprogramma’s komen kijken. Het publiek smulde van een fragment dat zij lieten zien over een schandaal rondom het werk van Herman Brood.

Vervolgens was het tijd voor uitreiking van de almanak. De almanakcommissie heeft dit jaar de stad Rotterdam als uitgangspunt genomen bij het maken van het jaarboek. Peggy Tchai ontving de eerste almanak van Janou Kempkes, voorzitter van de almanakcommissie. Peggy Tchai nam vervolgens de gelegenheid om een aantal studenten in het bijzonder te bedanken voor hun inzet voor Astrea. Hierna kwam mr. Bonnes van het OM aan het woord als gastspreker. Als Officier van Justitie is zij betrokken bij het bestrijden van cybercrime. Aan de hand van sprekende voorbeelden vertelde zij over de problematiek die bij de opsporing van dit soort criminaliteit komt kijken.

Hierna volgde een korte onderbreking waarin voorzitter van Astrea Rozemarijn Verhaeren het nieuwe bestuur bekendmaakte. Sarah Mourahine, Leonard Huisman, Jessica Keemink en Jet van Elven gaan zich volgend jaar ontfermen over de leiding van de studievereniging. Na wederom een voortreffelijke introductie van Walther Haksteeg spraken advocaten bij Bird & Bird Thijs van den Heuvel en Berend van der Eijk over de ‘Big Data samenleving’. Zij legden op interactieve wijze het publiek dilemma’s voor over hoe zelfrijdende auto’s geprogrammeerd zouden moeten worden in geval van aanrijdingen, over de Pirate Bay en de vingerscan van een iPhone. De avond werd afgesloten met het afscheid van de derdejaars studenten. Zij hebben in drie jaar het honoursprogramma voltooid en kunnen terugkijken op een hele leerzame periode. De geslaagde avond kon nabesproken worden onder het genot van een hapje en een drankje.