Talentvolle wetenschappers en studenten in het zonnetje

Talentvolle wetenschappers en studenten in het zonnetje

Dinsdag 8 maart 2016 eert de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de jaarlijkse Talent Day succesvolle wetenschappers en de meest talentvolle studenten. Alle laureaten hebben het afgelopen jaar beurzen of subsidies weten te verwerven voor hun onderzoek of hebben een Erasmus of Erasmus MC Fellowship ontvangen. Naast de wetenschappers zijn op de bijeenkomst de studenten aanwezig die in 2015 met succes het Erasmus Honours Programme volgden.

De 33 onderzoekers die op de Talent Day in de schijnwerpers staan, ontvingen afgelopen jaar een ERC Starting Grant, Consolidating Grant of Proof of Concept Grant, een subsidie van NWO (Veni, Vidi, Vici) of de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus MC (EUR Fellow, Erasmus MC Fellow). Zij krijgen een cadeau van het College van Bestuur.

De 74 Honours Academy-studenten ontvangen uit handen van rector magnificus prof.dr. Huibert Pols de  "Letter of Recommendation". Zij volgden colleges en schreven een scriptie in de categorieën onderscheiden: Over Grenzen, Identity en Grand Challenges: Sustainability, Responsibility, Leadership. 

Nieuwe impulsen
De Erasmus Universiteit hecht eraan talent te behouden en te ontwikkelen. Het College van Bestuur is trots op deze onderzoekers. Ook deze lichting wetenschappers werkt aan de ontwikkeling, overdracht en toepassing van nieuwe kennis op het gebied van gezondheid en welvaart, bestuur en cultuur. Zij geven nieuwe impulsen aan het onderzoek en versterken de reputatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam als toponderzoeksinstelling.

De Talent Day wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 of E press@eur.nl