Tegenstrijdige rol leidinggevenden bij innovatie

Tegenstrijdige rol leidinggevenden bij innovatie

Overheden moeten met minder middelen beter presteren. Nieuwe producten en processen kunnen daarbij helpen. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij dit soort innovatie, stelt bestuurskundige Stephan Dorsman in zijn proefschrift. Ze blijken echter in een dubbelrol te belanden tussen continuïteit en risicomijding enerzijds, en innovatie en herontwikkeling anderzijds. Hij promoveert donderdag 28 september 2017.

Dubbelrol
Stephan Dorsman onderzocht in zijn proefschrift Leiderschap en Innovatie in de Publieke Sectorde veronderstelde relatie tussen leiderschap en innovatie binnen de publieke sector bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).
Hij concludeert dat leidinggevenden in een soort ‘dubbelrol’ zitten. Enerzijds proberen leidinggevenden een cultuur te creëren waarin medewerkers het gevoel hebben dat ze de vrijheid en autonomie hebben om nieuwe producten en processen te ontwikkelen. Anderzijds geven leidinggevenden ook aan dat een bepaalde controle richting medewerkers noodzakelijk blijft om er voor te zorgen dat het werk op de juiste manier wordt gedaan. Leidinggevenden balanceren dus tussen deze twee verschillende rollen.

Kaders
Daarnaast blijkt dat leidinggevenden die vooraf de wettelijke kaders communiceren, teams met laag opgeleide medewerkers aanzetten tot het bedenken van nieuwe producten en processen. Blijkbaar geven deze wettelijke kaders laagopgeleide teams de noodzakelijke input om met nieuwe producten en processen te komen. Voor hoogopgeleide teams is dit effect niet gevonden.

Zelf bepalen
Tot slot laat het onderzoek zien dat medewerkers die gefaciliteerd en ondersteund worden in hun werk door hun leidinggevende significant meer aan de slag gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten en processen en dus meer gaan innoveren. Zo blijkt dat medewerkers die zelf hun werktijden mogen bepalen eerder bereid zijn te innoveren dan medewerkers die geen invloed hebben op hun werkrooster.

portret dorsman
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief