Tijdelijk toegang tot Sage Research Methods Cases (trial)

e-book

De Universiteitsbibliotheek biedt tot half maart 2018 proeftoegang tot SAGE Research Methods Cases. Deze Cases bieden honderden concrete voorbeelden hoe methoden binnen onderzoeksprojecten worden toegepast.

Ze bieden meer nuance en context bij de meer theoretische achtergrondinformatie in SAGE Research Methods Online. Vooral ook voor docenten kan deze databank een mooie aanvulling zijn binnen hun onderwijs.

Onderwerpen:
Je kunt op vele manieren zoeken binnen deze Cases:

  • op onderzoeksmethoden (zoals case studies, data verzamelen, etnografisch onderzoek, focus groepen, veldwerk, grounded theory, narratives);
  • op discipline (vrijwel alle wetenschapsgebieden van de EUR, van antropologie, bedrijfskunde tot sociologie en technologie);
  • op academisch niveau (van eerstejaars studenten tot promovendi).

Toegang
Ga naar Databanken A-Z of direct naar de Cases.

Geef je feedback

Laat ons weten of we een abonnement moet nemen op de SAGE Research Methods Cases. De trial loopt tot 15 maart 2018.