Toegang tot OUP-tijdschriften eindigt op 1 juni

Toegang tot OUP-tijdschriften eindigt op 1 juni

Per 1 juni wordt de toegang tot de meeste actuele uitgaven van tijdschriften van de Oxford University Press (OUP) beëindigd. De VSNU en OUP hebben onderhandeld over een nieuwe licentie voor 2017, inclusief open access, maar wisten geen overeenstemming te bereiken.

Wat is nog wel toegankelijk?
Onderzoekers en studenten van EUR hebben nog wel toegang tot de tijdschriftbestanden die onder de licentie van 2005 tot en met 2016 vallen. Daarnaast zal de Universiteitsbibliotheek het abonnement op een beperkt aantal tijdschriften die geen onderdeel uitmaken van de collectieve licentie voortzetten. De onderstaande documenten bevatten de beide lijsten met tijdschriften waartoe EUR nog toegang heeft.

Alternatieve toegangsmethoden
U kunt proberen een open-accessversie of een door de auteur geüploade pdf van het artikel te vinden via de volgende opties:

  • Google Scholar: webzoekmachine die de volledige tekst of metadata van academische literatuur indexeert binnen verschillende publicatievormen en disciplines.
  • Unpaywall: gratis extensie voor webbrowsers Chrome en Firefox waarmee in meer dan 5300 wereldwijde archieven kan worden gezocht.
  • ResearchGate: socialenetwerksite voor wetenschappers en onderzoekers voor het delen van artikelen, het stellen en beantwoorden van vragen en het vinden van samenwerkingspartners
  • Academia.edu: socialenetwerksite voor academici voor het delen van artikelen, het bijhouden van de impact daarvan en het volgen van onderzoek binnen een bepaald veld.
  • Open access button: Neem contact op met de auteur om een exemplaar van het artikel aan te vragen. 

Meer informatie

Als u meer informatie over de onderhandelingen wilt, lees dan het persbericht van VSNU.