Twee nieuwe LDE-minoren van start in september

Per september 2017 gaan twee nieuwe Leiden-Delft-Erasmus minoren van start: ‘Frugal Innovation for Sustainable Global Development’ en ‘Geo-resources for the Future’. Beide minoren zijn breed toegankelijk voor bachelorstudenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam en hebben een multidisciplinaire benadering.

Docenten van de drie universiteiten leveren vanuit verschillende disciplines een bijdrage aan de minoren. In beide minoren leren de studenten buiten hun monodisciplinaire referentiekader te stappen doordat ze samenwerken met studenten van andere universiteiten en vakgebieden.

De studenten krijgen in beide minoren naast de academische vakken ook (gast)colleges van praktijkdeskundigen uit het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s. Daarnaast werken ze in het tweede kwartaal samen in kleine multidisciplinaire groepen aan een casus.

Pressure cooker

In de minor 'Frugal Innovation for Sustainable Global Development' werken studenten in een zogenaamde ‘pressure cooker’ aan een case uit de praktijk. Ze integreren daarbij economische, duurzaamheids- en ontwikkelingsperspectieven. In het tweede deel van deze minor brengen studenten de opgedane kennis in praktijk tijdens een stage in Kenia, Zuid-Afrika of India.

‘Frugal Innovation’ is het (her)ontwikkelen van producten, diensten en systemen tegen een zo laag mogelijke kostprijs met behoud van gebruikskwaliteit. Frugal Innovation kan zo een wezenlijk verschil maken in de kwaliteit van levens van consumenten en producenten aan de onderkant van de sociaal-economische piramide. Daarnaast wordt dit nieuwe innovatieconcept  in verband gebracht met vraagstukken van economische en ecologische duurzaamheid en sociale inclusie, niet alleen in ontwikkelingslanden maar ook in Europa. In deze minor maken studenten met diverse studie-achtergronden kennis met het concept Frugal Innovation, het onderliggende principe van ‘Frugality’ (‘spaarzaamheid’) en de toepasbaarheid van het concept binnen het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze minor is ontwikkeld door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa.

Blended learning

In de minor 'Geo-resources for the Future: Social, Economic, Environmental, and Political challenges'  verdiepen de studenten het geleerde aan de hand van een casus die zij zelf kiezen. Deze minor wordt gegeven in een zogenaamde ‘blended’ vorm (een combinatie van colleges en online-materialen) en bevat veel interactieve werkvormen, waarin de studenten gezamenlijk leren, in bijvoorbeeld debatten, games, en workshops.

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze minor leren studenten vanuit verschillende disciplines te kijken naar verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen.

De uitdagingen van onze tijd zijn groot: de voorraden van fossiele brandstoffen en mineralen zijn eindig en hun beschikbaarheid en prijs is sterk afhankelijk van de wereldpolitiek. Daarnaast zorgt CO2 uitstoot voor klimaatverandering. Een energietransitie is nodig; we moeten overstappen naar duurzamere energiebronnen. Om een ​​'license to operate' te verwerven om de hulpbronnen uit de aarde te winnen en verhandelen, moeten bedrijven daarom rekening houden met een heel scala aan economische, ecologische en sociale aspecten en met zeer diverse stakeholders, van de lokale bevolking in een mijngebied tot multinationals. Hoe gebeurt dit nu en wat hebben we nodig in de toekomst? Dit complexe maatschappelijke probleem kan alleen worden opgelost door kennis uit verschillende disciplines te gebruiken en door samen te werken in multidisciplinaire teams.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen