UB steunt de Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals logo

Als actieve supporter van open access heeft de Universiteitsbibliotheek besloten de Directory of Open Access Journals (DOAJ) voor de komende 3 jaar te steunen. Hiermee helpt de UB de DOAJ een duurzaam business model te ontwikkelen. De DOAJ geeft toegang tot kwalitatief goede, open access en peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.

De vrije toegankelijkheid van onderzoek en data en de ondersteuning hiervan blijft groeien. Dit betekent dat er een infrastructuur nodig is die de geleidelijke verandering van het publicatielandschap naar standaard “Open” aan kan. Veel open access key services, zoals DOAJ, zijn niet commercieel en verre van financieel stabiel.

Essentieel voor onze onderzoeksondersteuning
De DOAJ is een key service en is geïntegreerd in verschillende services voor onze onderzoekers. Via de Sustainability Coalition of Open Sciences Services (SCOSS) ondersteunen we de ontwikkeling van een duurzaam business model voor de DOAJ , een veelgebruikt onderzoeksservice in de academische wereld.