Uitslag kandidaatstelling voor studentgeleding FR ESE 2014/15

Uitslag kandidaatstelling voor studentgeleding FR ESE 2014

In het kader van de verkiezingen voor de studentgeleding van de F-Raad 2014/15 hebben zich bij sluitingstijd bij het Facultair Stembureau van de ESE 6 studenten kandidaat gesteld voor een zetel. 

De kandidatuur van alle kandidaten is geldig verklaard. Aangezien er 6 geldige kandidaten zijn voor 7 zetels worden alle 6 studenten geacht verkozen te zijn. Het betreffen de volgende studenten:

J. de Bruijn                               343156
C.L. van Driel                            347506
L.W.R. Dormans                        332302
P.B. Kastelein                           361099
M.C.S. van Leeuwen                  345764
Y.F. van de Ven                        386860

Op grond van artikel 15 van het verkiezingsreglement heeft het Facultair Stembureau besloten tot het uitschrijven van een kandidaatstellingstermijn voor de resterende zetel van 13 – 19 maart. In deze periode hebben zich 9 kandidaten aangemeld. De kandidatuur van alle kandidaten is geldig bevonden:

J.R. van Berkel                          371414
F.G. Haan                                 333707
R.D. Jagesar                             387082
T.L.H. Kütterer                           335833
J.W.J. Meerpoel                        347620
R. Palamarciuc                          352351
T.E.R.S. Schoemacher              367647
M.J. Schotsman                        345350
K.H. Wiersma                            343340

Aangezien er 1 zetel beschikbaar is voor 9 kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden. Deze vinden plaats van 13-21 mei 2014. De uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt op 22 mei via de website www.eur.nl/verkiezingen.

Uitslag kandidaatstelling tussentijdse verkiezingen Personeelsgeleding FR Raad

In het kader van de tussentijdse verkiezingen voor de personeelsgeleding van de F-Raad hebben zich bij sluitingstijd 3 medewerkers kandidaat gesteld. De kandidaatsopgaven zijn door het stembureau getoetst en de kandidatuur van alle kandidaten is geldig verklaard. Het betreffen de volgende medewerkers:

T.M. Marreiros Bago d’Uva
F.P. Tak-Molenaar
M. Viola Gonzalez

Aangezien er 3 geldige kandidaten zijn voor 3 vacatures, zullen er geen verkiezingen worden gehouden. Alle 3 personeelsleden worden geacht per direct verkozen te zijn. De medewerkers worden benoemd tot de afloop van de benoemingstermijn van de personeelsleden die op dit moment zitting hebben, namelijk tot einde collegejaar 2014/15 (1 september 2015).