Unilever Research Prijs voor onderzoek naar interdisciplinair samenwerken

Voor haar onderzoek naar hoe samenwerken tussen disciplines vorm krijgt, en hoe dit kan worden verbeterd heeft bestuurskundige Juste Smitaite van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Unilever Research Prijs 2017 toegekend gekregen. Interdisciplinair onderzoek wint steeds meer aan belang bij het aangaan van wereldwijde maatschappelijke problemen.

Interdisciplinair onderzoek staat nog in de kinderschoenen maar wordt steeds belangrijker. Academici en professionals van verschillende disciplines moeten meer en meer samenwerken voor het aangaan van de grote globale vraagstukken zoals klimaatverandering, watermanagement en gezondheidszorg.

Vanuit haar scriptie-onderzoek voor TNO heeft zij een model voor interdisciplinaire samenwerking verder ontwikkeld en getoetst. Zij laat zien dat een effectief interdisciplinair samenwerkingsproces nauw samenhangt met vier type factoren: professionaliteit (o.a. ervaring), persoonlijkheid (o.a. bereidheid en motivatie), structuur (o.a. design) en management (o.a. procesmanagement).  Deze vier factoren zorgen dat een team leergedrag ontwikkelt dat leidt tot interdisciplinair begrip van het probleem. Dit uit zich tevens in een steeds positievere sfeer tussen project partners als ook een afnemend aantal moeilijkheden waar wetenschappers in een interdisciplinair samenwerkingsproces aan worden blootgesteld.

Met dit inzicht is het mogelijk verbeteringen aan te brengen in discipline overstijgende samenwerking bij complexe vraagstukken. Juste Smitaite onderzocht  de voortgang van de integratie van de wetenschappelijke kennis in het Globaqua-project. Het GLOBAQUA project is Europees interdisciplinair onderzoeksproject met wetenschappers uit heel Europa, en gericht op geïntegreerde stroomgebiedbeheer voor rivieren.

Smitaite heeft tijdens haar onderzoek laten zien dat ze een complexe internationale en interdisciplinaire omgeving snel eigen weet te maken. Met veel creativiteit en ambitie heeft zij een grote hoeveelheid data geanalyseerd. Hierdoor zijn er vier doorslaggevende factoren voor een succesvolle ontwikkeling van interdisciplinaire samenwerking gevonden. Juste Smitaite heeft daardoor een bijdrage geleverd aan het onderzoeksgebied van wetenschappelijke kennis integratie in interdisciplinaire samenwerking.

Haar scriptie is geschreven voor de Master Governance of Complex Networks, van de opleiding
Bestuurskunde, onder de begeleiding van dr. Ingmar van Meerkerk.

Unilever Researchprijs

Unilever kent onderzoekprijzen toe aan de meest getalenteerde studenten in de chemie, biologie, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen. De dertien Nederlandse universiteiten nomineren elk hun meest talentvolle student om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding. De prijs bestaat uit een beeld en een cheque van 2500 euro.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, e-mail: kooistra@essb.eur.nl, tel. 010 4082135

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen