Urgentie databeveiliging gemeenten vraagt om specialisten

Plaatje van Big Data

Gemeenten en andere overheden hebben hun databeveiliging vaak niet op orde, zo toont ook het recente rapport van de Rotterdamse rekenkamer. Het in huis halen van specialistische kennis over data analyse en informatiebeveiliging is voor gemeenten urgent en cruciaal. Erasmus Academie helpt met het in huis halen van de nodige kennis.

Evenals het bedrijfsleven ziet de overheid grote kansen voor het massaal analyseren van big data van burgers. Het zijn gegevens die we vaak zelf genereren, bijvoorbeeld door de sporen die we nalaten via het gebruik van mobiele apparaten. De voordelen van het gebruiik van big data zijn legio: van efficientere verkeersstromen tot inzicht in de behoefte van de burger.

Nadelen zijn er ook volop. Big data roept ragen op over de privacy van burgers en de sociale gevolgen van nieuwe vormen van categorisering door big data. Is het wel ethisch om je eigen personeel ongevraagd te volgen? Willen we wel dat verzekeraars risicoprofielen opstellen op basis van het analyseren van privacygevoelige gegevens? En zijn gevoelige data eigenlijk wel veilig bij gemeenten? Een recent, zeer kritisch onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer, wijst ons er nogmaals op dat het niet goed geregeld is.

Werken met grote hoeveelheden data vraagt daarom niet alleen om een forse investering in tijd en geld, maar ook in een aanpassing van je werkwijze en -houding. Zoals uit het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt is ook de attitude van werknemers cruciaal. Onoplettende en onwetende medewerkers zijn vaak de zwakste schakel.

Het onder de knie krijgen van de techniek is een belangrijke eerste stap. Het inrichten van de organisatie op het gebruik van grote hoeveelheden data weegt minstens zo zwaar. Een andere manier van werken, vereist tijd om een organisatie qua cultuur, training en expertise aan te passen. Daarnaast zijn de actuele aanpassingen in de privacywetgeving: een domein waarop Europa steeds meer invloed uitoefent en waar een instelling als de Autoriteit Persoonsgegevens met de per 1 januari 2016 van kracht geworden Wbp steeds meer mogelijkheden krijgt om op te treden.

Erasmus Academie biedt binnen haar open en maatwerkopleidingen uitstekende mogelijkheden om verschillende expertises te bundelen in een unieke opleiding op het gebied van data analyse, privacy en informatiebeveiliging.

Meer informatie

Vragen over onze opleidingen en maatwerktrajecten? Neem gerust contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt van Erasmus Academie: tel. 010-408 1819 of markus@erasmusacademie.nl

Kijk voor meer informatie op www.erasmusacademie.nl