Vaklunch: Board influence from and beyond the boardroom: a provisional explanation

Dinsdag 21 maart 2017 vond – op initiatief van het IvO Center for Financial Law & Governance en de sectie HOF – een lunchlezing over corporate governance plaats. De volle zaal werd voorgezeten door een charismatische man met een Nieuw-Zeelands accent: Peter Crow.

Peter Crow heeft onlangs zijn promotie-onderzoek aan de Massey University in Nieuw-Zeeland afgerond over de vraag welke correlatie bestaat tussen het functioneren van de board of directors en de bedrijfsresultaten. En hoewel het one & two-tier systeem niet bekend is in Nieuw-Zeeland verbaast Crow de luisteraar met zijn kennis van het Nederlandse recht.

De toon is snel gezet: bestaande onderzoeken naar corporate governance zijn vaak niet consistent. Conclusies conflicteren met elkaar. Crow voert als reden aan dat de bestaande onderzoeken vaak op afstand tot stand komen: academici zijn vaak geen bestuurders. Weten zij – door gebrek aan bestuurservaring – wel waar ze over praten? Dit lijkt niet het geval: er is een noodzaak aan research vanuit de boardroom. Het ontleden van een bestuur gebeurt vaak onderdeel voor onderdeel (impact van geslacht, leeftijd, nationaliteit etc.). Maar het bestuur als collectief maakt beslissingen. Om de impact van de beslissingen op de onderneming te bekijken is een holistische benadering wenselijk.

Crow startte in 2012 met een ongebruikelijke manier van onderzoek. De besturen van twee grote ondernemingen werden twaalf maanden lang door hem gevolgd als toehoorder vanuit de bestuurskamer. In plaats van traditiegetrouw naar de structuur van een bestuur te kijken kiest Crow een andere invalshoek, een ‘mechanism based view’. Hij kijkt onder andere naar interacties, gedrag, leiderschap en competenties van bestuurders en weegt het geheel holistisch. Kijkt het bestuur voldoende naar de toekomst? Werkt het bestuur goed samen? Heeft de onderneming een langetermijnvisie?

Met zijn onderzoek vergaarde Crow een grote hoeveelheid data. Daarnaast werden ook verschillende bestaande onderzoeken opnieuw geanalyseerd. Totaal werden door de gevolgde besturen 358 beslissingen gemaakt. Na analyse door Crow bleek dat slecht negen beslissingen strategisch waren. Vijf beslissingen hadden daadwerkelijk invloed op de toekomst en performance van de onderneming waarbij de samenwerking tussen het bestuur en management essentieel was. De resultaten en onderzoeksmethodes van zijn diepte-analyse mogen vernieuwend worden genoemd.