Valedictory news title - Herzie financiële onderzoeksagenda en financieel onderwijs

Valedictory news lead text - Zowel de financiële onderzoeksagenda als het financieel onderwijs zijn aan een grondige revisie toe. Dat betoogt scheidend hoogleraar Financial Management Science bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) Jaap Spronk in zijn afscheidscollege Let’s Change Finance. Hij gaat in op de verantwoordelijkheid voor de financiële crises. Spronk neemt na 33 jaar als hoogleraar op vrijdag 11 september 2015 afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Valedictory news content text - Hoogleraar Spronk bespreekt in zijn rede een verdachte van de financiële crises die opmerkelijk goed uit de schijnwerpers wist te blijven en die in zijn ogen misschien niet de grootste boosdoener, maar op zijn minst wel medeplichtig was: zijn eigen discipline finance, met inbegrip van subdomeinen als financial management science en financial economics.

“Waar het aan heeft ontbroken in ons vakgebied is het academisch debat en introspectie met betrekking tot de gevolgen van de zuiver financiële manier van denken,” zegt Spronk. “De dingen die we doen, doen we goed – maar er zijn ook andere dingen die we moeten doen.”

Onderliggende aannames
Veel problemen, zoals de niet-financiële gevolgen van beslissingen, zijn binnen deze academische discipline niet aan de orde gesteld, aldus Spronk, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Daarnaast werden de kwesties die wel aandacht kregen vaak benaderd op een manier die niet echt helpt bij besluitvorming en management, omdat de onderliggende aannames te onrealistisch waren voor individuele beslissingen. Toch is finance in de loop van de tijd een soort filosofie geworden die zowel de manier van denken als het gedrag van managers en organisaties heeft beïnvloed. Veel van deze kwesties zijn vanuit de financiële wetenschap nooit aangeroerd.

Financiële onderzoeksagenda
Spronk doet suggesties hoe het beter kan, de gevolgen van financiële beslissingen krijgen extra aandacht in zijn betoog. Hij wil een aanzet geven voor het debat met en onder zijn collega’s. Gelet op de financiële crises van 1998, 2001, 2008, de eurocrisis en de meest recente Chinese beurscrisis, verdedigt Spronk de stelling dat de financiële onderzoeksagenda en het financieel onderwijs aan een grondige revisie toe zijn. Dit kan binnen de huidige universiteiten niet gemakkelijk worden gerealiseerd, zegt Spronk, maar hij doet ook suggesties voor de verbetering van het universitaire klimaat. Het uiteindelijke doel is om het financieel management meer oog voor context en impact te geven.

Professor Jaap Spronk

Jaap Spronk is sinds 1970 in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor hij in 2008 bij RSM hoogleraar financial management science werd, was hij verbonden aan de Erasmus School of Economics. Spronk stond aan de wieg van verschillende belangrijke programma’s van RSM en de universiteit Erasmus University Rotterdam, waaronder een  MSc en een eenjarige executive master degree in financial management. Hij was lid van het oprichtingsbestuur van het Tinbergen Institute. Bij ESE was hij van 1984 tot 2003 voorzitter van de afdeling Finance.

Meer informatie

Valedictory news more information text - Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager RSM, T (010) 408 2877 E mschouten@rsm.nl