Valorisatie in de politiek

Ministerie van OCW

Afgelopen januari werd de langverwachte valorisatiebrief door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van OCW noemt een aantal sterke punten op gebied van valorisatie, waaronder de toegenomen publicatie in open access en tijdsschriften, en de versterkte positie van academisch ondernemerschap. Echter moeten er volgens het ministerie nog een aantal stappen worden gemaakt. Zo moet er volgens het ministerie meer werk worden gemaakt van knowledge transfer offices op het gebied van alfa- en gammawetenschappen, en wil het ministerie op termijn toe naar een uniforme set van indicatoren voor valorisatie die instellingen moeten rapporteren. Een aantal opvallende maatregelen zijn dat er geld wordt uitgetrokken om meer onderzoekers te laten promoveren binnen het bedrijfsleven, dat bij NWO-aanvragen voortaan ook de vroegere prestaties van de aanvrager op gebied van valorisatie worden meegewogen, en dat het ministerie samen met NWO een jaarlijkse valorisatieprijs gaat opzetten. De volledige brief is hier te lezen. NWO heeft een reactie geschreven op de brief, die hier te lezen is.