Valorisatie track records gaan meewegen in beoordeling NWO

NWO gaat in de subsidieprogramma's waarin valorisatie een onderdeel is, ook de eerdere valorisatie-prestaties van onderzoekers en partners meewegen. Dit is aanvullend op de al langer bestaande beoordeling van de valorisatieparagraaf en het CV van de onderzoeker. Hoewel nog niet volledig duidelijk is hoe NWO dit voornemen vorm gaat geven, is het duidelijk dat dit een aantal gevolgen heeft voor onderzoekers aan de EUR:

  • Ten eerste is het voor de onderzoekers belangrijk om een track record te hebben op het gebied van valorisatie. Het is bijvoorbeeld verstandig om al in de PhD-fase ervaring met valorisatie op te doen wanneer een onderzoeker een Veni-aanvraag overweegt na de PhD-fase.
  • Daarnaast kijkt NWO naar de praktijkervaring van de subsidieaanvrager op het gebied van valorisatie. Partners die ervaring hebben met projecten met andere wetenschappers zullen geloofwaardiger zijn dan partners zonder.

Ervaring opdoen met valorisatie biedt zo niet alleen intrinsieke voordelen, maar ook in de gunningskansen voor subsidies van NWO of bijvoorbeeld Horizon2020.