Van Gogh voor jongeren met migratieachtergrond

Het Van Gogh museum start dit jaar met het programma 'Van Gogh verbindt'. In samenwerking met het Impact Centre Erasmus zal de maatschappelijke impact van deze cultuurparticipatie worden gemeten.