Vanaf 1 september 2017 nieuwe naam voor FSW: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Na bijna vijfenvijftig jaar krijgt de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) een nieuwe naam. Vanaf 1 september 2017 heet de faculteit Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De nieuwe naam geeft uitdrukking aan het multidisciplinaire en internationale karakter van de faculteit.

Multidisciplinair
In 55 jaar is er veel veranderd. Na de start van Sociologie in 1963, onder leiding van bouwdecaan prof.dr. Jacques van Doorn , werd de faculteit uitgebreid met Politicologie (1978-1987), met daarna in 1984  Bestuurskunde. In  2001 volgde Psychologie en in 2011 Pedagogische Wetenschappen. 

De jongste loot aan de stam is het Erasmus University College dat in 2013 onderdeel werd van de FSW. Deze uitbreidingen zorgden er niet alleen voor dat het studentenaantal en het aantal medewerkers stegen maar hielden ook in dat er een andere wetenschapsdiscipline in beeld kwam, namelijk die van de gedragswetenschappen. Dit komt in de nieuwe naam tot uitdrukking.

Internationalisering
Naast de uitbreiding van het aantal wetenschapsgebieden is de FSW de afgelopen jaren ook het pad van internationalisering opgegaan. Zo zijn er Engelstalige masters en bacheloropleidingen gestart, wordt er steeds meer internationaal gefinancierd onderzoek binnengehaald en uitgevoerd, en wordt er veel internationaal samengewerkt en gepubliceerd.

Daarnaast is de Erasmus University Rotterdam in de afgelopen 100 jaar internationaal uitgegroeid tot een sterk merk. Diverse andere faculteiten zijn inmiddels overgegaan op een daarbij passende Engelstalige naam. De Faculteit der Sociale Wetenschappen sluit daarbij aan.

Mens en samenleving
Met de nieuwe naam Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) wordt uitdrukking gegeven aan de multidisciplinariteit en de strategie voor verdere internationalisering van de FSW. Een Erasmus School waar met hart en ziel wordt gewerkt aan uitstekend onderzoek en onderwijs voor mens en samenleving, voor nu en in de toekomst.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl