Veel internationale studenten willen blijven

Rector magnificus Huibert Pols welcomes international students at the Official Welcome 2017

Meer dan een derde van de internationale studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wil in Rotterdam of Nederland blijven werken of studeren. Dat blijkt uit de nieuwste International Student Barometer (ISB), een enquête onder internationale studenten.  Door hier te blijven studeren of werken leveren deze hoog opgeleide studenten een belangrijke bijdrage aan de samenleving en economie in Rotterdam en Nederland.

Aan de ISB deden in Nederland acht hoger onderwijsinstellingen mee. Aan de Erasmus Universiteit geeft in totaal meer dan 36 procent van de internationale studenten aan in Rotterdam of Nederland te willen blijven; ofwel om te werken, ofwel om verder te studeren.

Bijna 22 procent wil bijna kortere of langere tijd in Nederland blijven werken. Een aantal studenten overweegt zelfs om zich hier permanent te vestigen, zo blijkt uit de ISB. Daarnaast wil 12 procent verder studeren in Rotterdam, 2,5 procent van de internationale studenten wil dat elders in Nederland doen.

Check ook het item bij RTV Rijnmond. 

Hoogste score

Uit de ISB blijkt dat internationale studenten erg tevreden zijn over de EUR. Vergeleken met de zeven andere deelnemende instellingen heeft de Erasmus Universiteit het hoogste overall gemiddelde op dat vlak, met 84,5 procent. Op de (algemene) vraag: ‘Ben je tevreden over de Erasmus Universiteit?’ antwoordt meer dan 91 procent bevestigend.

Vooral over hun verblijf, ondersteuning en hulp bij aankomst in Rotterdam zijn de internationale studenten zeer te spreken. Denk daarbij aan het opbouwen van een sociaal leven, zoals het maken van vrienden en het verenigingsleven. Het gaat ook om het gevoel van veiligheid en de beschikbaarheid van goede verbindingen. Verder waarderen de studenten het welkom dat ze in Rotterdam krijgen en het multiculturele karakter van de universiteit. Op al deze aspecten komt de EUR overall als beste uit de bus. Meer informatie informatie in het bijgevoegde document.

Huisvesting

Betaalbare huisvesting vinden is wel een aandachtspunt voor de internationale studenten, zo blijkt uit de ISB. Hier wreekt zich hoogstwaarschijnlijk de overspannen woningmarkt. De Erasmus Universiteit werkt aan nieuw beleid rond de huisvesting van (internationale) studenten, nu het betaalbare aanbod achterblijft bij de vraag. Afgelopen jaar heeft de Erasmus Universiteit via diverse marktpartijen een forse uitbreiding van het contingent kamers weten te bewerkstelligen. Er wordt onderzocht of dat kan worden uitgebreid.

Ook Europees gezien (in Europa namen 37 instellingen deel) doet de EUR het goed, met relatief hoge scores op onder meer onderwijsinhoud, het maken van nieuwe vrienden die een andere nationaliteit hebben, sociale activiteiten en multiculturaliteit. Meer details over de ISB in het bijgevoegde resultatenoverzicht.

Wereldgemeenschap

De studentenpopulatie van de Erasmus Universiteit wordt steeds diverser. De universiteit telt nu circa 115 nationaliteiten. Een zo divers mogelijke ‘international classroom’ is van belang voor de zowel 23.000 Nederlandse als ruim 5.600 internationale studenten. Onderwijs en onderzoek zijn gebaat zijn bij een brede diversiteit aan onderzoekers, studenten en medewerkers. Elk individu brengt zijn eigen mening, kennis en ervaring mee. Een international classroom is goed voor het onderwijsniveau en bereidt studenten voor op werken in een steeds internationalere werkomgeving - ook als ze niet daadwerkelijk in het buitenland gaan werken.

Over de ISB

De ISB van i-graduate volgt en vergelijkt de besluitvorming, verwachtingen, percepties en intenties van internationale studenten van aanvraag tot afstuderen. I-graduate verzamelt feedback van meer dan 3 miljoen studenten. Aan de Erasmus Universiteit deden 2640 internationale studenten mee, bij de acht deelnemende hoger onderwijsinstellingen in Nederland gaat het in totaal om 11.417 studenten.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl