Veel media-aandacht rondom promotieonderzoek Tamar de Waal

Dr. Tamar de Waal, Universitair Docent aan Erasmus School of Law, heeft afgelopen week veel aandacht gekregen in nationale media. Onder andere NRC, RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer berichtten uitgebreid over haar promotieonderzoek. In haar onderzoek besteedt De Waal aandacht aan integratie van vluchtelingen en migranten en welke invloed het Nederlandse inburgeringsbeleid op hun integratie heeft.

In haar dissertatie poneert Tamar de Waal de stelling dat het inburgeringsbeleid op gespannen voet staat met het Europees recht. Zij trekt de conclusie dat het inburgeringsbeleid van Nederland eerder averechts werkt. De strengere eisen die worden gesteld en de dreigende boetes die boven de hoofden hangen van de vluchtelingen en immigranten hangt zijn hier debet aan.

Uit Europees recht volgt dat het instellen van inburgeringsvereisten toegestaan is, mits deze vereisten bijdragen aan integratie. Dit is volgens haar niet het geval en ze is mede daarom van plan om een stichting op te richten waarmee ze wil gaan procederen tegen de staat. Daarbij zegt ze: ‘Ik wil de rechter vragen te beoordelen of het goed is ingevoerd. We maken zeker een kans.’

Tamar de Waal promoveerde donderdag 21 april aan de Universiteit van Amsterdam. Het artikel over haar onderzoek  in NRC leest u hier.