Verbindend communiceren

Na het volgen van een introductiecursus Verbindende Communicatie ontstond bij Jolanda Bloem, communicatieadviseur bij ESL, de wens om meer mensen kennis te laten maken met deze methode. Sinds vorig jaar verzorgt zij voor TOP de training Verbindende communicatie. Lees hieronder meer over de belangrijkste uitgangspunten van Verbindende Communicatie en wat deze methode voor jou kan betekenen. 

Hoe kwam je in aanraking met Verbindende Communicatie?

In 2016 vertelde een vriendin me dat ze een tweedaagse introductiecursus Verbindende Communicatie ging doen. Ik was nieuwsgierig en vroeg aan haar of ik mee mocht. Dat vond ze geen probleem. In die twee dagen ging er een wereld voor mij open. Vanaf toen begon mijn verlangen te groeien om het Verbindende Communicatie gedachtengoed van Marshall Rosenberg (1934-2015) verder te verspreiden.

Wat is Verbindende Communicatie?

Een van de uitgangspunten van Verbindende Communicatie is, dat alles wat we doen of zeggen, doen we om een behoefte in te vullen. Wanneer die behoefte is ingevuld, dan leidt dat tot een positief gevoel. Is die behoefte niet ingevuld, dan leidt dat tot een negatief gevoel. Wie je ook bent of waar je ook woont op de wereld, behoeften kennen we allemaal. We hebben namelijk allemaal dezelfde set, een stuk of 50. De manier waarop je je behoefte kan invullen verschilt van mens tot mens. Dat noemen we dan een strategie. Een conflict gaat vaak over strategie.

Met Verbindende Communicatie neem je de volle verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en behoeften. Een ander mens of een gebeurtenis kan de trigger zijn voor bepaalde gedachten en gevoelens, maar niet de oorzaak. Je bent niet verantwoordelijk voor het invullen van andermans behoeften, alleen voor die van jezelf. Door empathisch te luisteren kun je de ander wel helpen zijn/haar behoeften te vinden. De intentie van Verbindende Communicatie is een kwaliteit van verbinding te ontwikkelen die het mogelijk maakt om aan elkaars leven bij te dragen.

Wanneer een mening bijdraagt aan onveiligheid, dan kun je altijd grijpen naar het model van Verbindende Communicatie en elkaar op behoefteniveau weer ontmoeten. Dan krijgt de conversatie weer flow

Wat is de waarde van Verbindende Communicatie op de werkvloer?

Wanneer je tijdens een spannende dialoog of een uitdagende situatie bijvoorbeeld irritatie of ongemak voelt, dan zit daar een niet-ingevulde behoefte onder. Gebruik gevoel- en behoeftewoorden om de ander te laten weten wat er met jou gebeurt op dat moment. Je voorkomt daarmee een goed / fout / gelijk willen hebben – situatie. Verwijten en oordelen sluipen heel makkelijk in communicatie en kunnen zo leiden tot conflict. Over behoeften praten leidt nooit tot conflict.

Met verbindingsvragen zoals: ‘Hoe is dat voor jou om te horen?’ of ‘Wat roept dit bij je op?’ reik je op een gelijkwaardige manier uit naar de ander, zonder verwijten. Ik nodig iedereen uit om eens te onderzoeken bij jezelf welke behoeften er wel of niet ingevuld zijn in verschillende situaties gedurende de dag en wat dat vervolgens met je doet. Denk bijvoorbeeld aan behoeften als: erbij horen, begrip, samenwerking, gemak, helderheid, beweging, plezier, keuze, orde, inspiratie etc.

Op de universiteit leer je discussiëren en je mening te vormen. Dat is heel waardevol. Maar wanneer een discussie of mening bijdraagt aan ongemak, onveiligheid of polarisatie, dan kun je altijd grijpen naar het model van Verbindende Communicatie en elkaar in een dialoog op behoefteniveau weer ontmoeten. Dan krijgt de conversatie weer flow. Het model van Verbindende Communicatie ondersteunt om zonder oordelen en verwijten te communiceren én te luisteren naar de ander op behoefteniveau.

Wat kunnen deelnemers verwachten van de training?

Deelnemers worden uitgenodigd om stap voor stap te onderzoeken wat er gebeurt tijdens een trigger. Ze onderzoeken dit vanuit hun eigen perspectief (door eerlijk te uiten) en ook vanuit het perspectief van de ander (door empathisch te luisteren). Ze gaan op zoek naar de onderliggende behoeften. Ook maken ze kennis met het hele model van verbindende communicatie. Verbindende Communicatie vraagt om zelfreflectie, oefening en het aanleren van een nieuwe set woorden waar we meestal niet mee zijn opgevoed.

De training Verbindende Communicatie gaat van start op 15 april en bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. De kosten voor deelname bedragen 140 euro.
Je kunt voor het volgen van deze training je carrierebudget inzetten. 

Klik voor meer informatie over de training

Contact

E-mailadres
top@eur.nl

De training Verbindende Communicatie wordt georganiseerd door TOP Training- en Ontwikkelingsplatform.
Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met TOP.

Wil je een lijst of kaartjes met gevoel- & behoeftewoorden om je woordenschat te vergroten?
Stuur dan gerust een mail naar Jolanda Bloem via bloem@law.eur.nl

Ga naar de website van TOP

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen