Verbreed economische wetenschap met inzichten uit andere disciplines

Op vrijdag 30 juni 2017 aanvaardt prof.dr. Job van Exel het ambt van bijzonder hoogleraar Economics and Values bij Erasmus School of Economics vanwege de Vereniging Trustfonds. De titel van zijn oratie is ‘Waarde(n)volle economie: Over geluk, welvaart en morele dilemma’s’. Van Exel is tevens verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG).

Met het streven om een bijdrage te leveren op het thema ‘Menselijk keuzegedrag en besluitvormingsprocessen’, richt Job van Exel zich in zijn onderzoek op wat van waarde is voor individuen en de rol van waarden in organisaties.

In zijn rede belicht Van Exel het nieuwe onderzoekprogramma, dat beoogt meer inzicht te geven in menselijke drijfveren en het omgaan met morele dilemma’s door de economische wetenschap te verbinden met de sociale dimensie (gedrag, cultuur, burgerschap, geschiedenis) en de wijsgerige/theologische dimensie (ethiek, waarden, normen, zinvolheid). Een van de onderzoekslijnen gaat over het identificeren van de belangrijkste persoonlijke welzijnswaarden die Nederlanders delen, als beginpunt voor de ontwikkeling van een welzijnsmaat voor het evalueren van beleid gebaseerd op een breed welvaartsbegrip.

Over Job van Exel
Job van Exel werkt sinds 2006 bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), recentelijk als universitair hoofdocent gezondheidseconomie met als voornaamste aandachtsgebied het meten en waarderen van uitkomsten in de gezondheidszorg. Van Exel is tevens fellow bij het Tinbergen Instituut.

Van 1995 tot 2000 bekleedde hij een positie als transporteconoom bij het Nederlands Economisch Instituut (NEI, tegenwoordig ECORYS), en van 2000 tot 2006 als gezondheidseconoom aan het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA). Van Exel studeerde af bij Erasmus School of Economics in 1995 en promoveerde aan de Vrije Universiteit in 2011.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics T +31 6 53 641 846 E rdegroot@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen