Verleden van steden leeft voort op het web

Facebookgroepen, websites met herinneringen en buurtblogs: burgers worden steeds meer online erfgoed-bewaarders. Onderzoeker Arno van der Hoeven gaat de grote verscheidenheid aan online initiatieven gericht op stedelijk erfgoed bestuderen. Hiervoor heeft hij een KIEM-beurs ontvangen.

Op het internet is een levendige herinneringscultuur ontstaan rond steden. Dit varieert van Facebookgroepen met historische foto’s tot erfgoedblogs en lokale herinneringenwebsites.  Daarnaast roepen erfgoedinstellingen zoals stadsmusea steeds vaker het publiek op om verhalen te delen die gerelateerd zijn aan het verleden van steden.

Onderzoek

Komend jaar gaat onderzoeker Arno van der Hoeven (Erasmus School of History, Culture and Communication) de grote verscheidenheid aan online initiatieven gericht op stedelijk erfgoed bestuderen.

Dit onderzoeksproject heeft recent een KIEM-beurs van 15.000 euro ontvangen van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het KIEM-programma financiert samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en organisaties op het terrein van de creatieve industrie. Samenwerkingspartners in Van der Hoeven’s project zijn Het Nieuwe Instituut en DEN (kennisinstituut Digitale Cultuur).

Bewaren historische informatie

Het project van Van der Hoeven gaat om de maatschappelijke waarde van deze online erfgoedinitiatieven. Hij gaat onderzoeken hoe ze de betrokkenheid met lokaal erfgoed kunnen vergroten.

De websites verrijken de kennis van de stadsgeschiedenis en zorgen ervoor dat historische informatie niet verloren gaat. Doordat mensen historische verhalen en oud beeldmateriaal delen op het internet blijft het bewaard voor komende generaties.

Onderwerpen die op de websites aan bod komen zijn bijvoorbeeld de geschiedenissen van lokale bedrijven, het muziekerfgoed van steden en herinneringen aan verdwenen gebouwen.

Ook maken de websites het mogelijk om het verhaal van door oorlog verwoeste steden te vertellen. Het Rotterdamse Platform Wederopbouw toont bijvoorbeeld in verhalen en beelden hoe deze stad zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde. Een ander voorbeeld is The Aleppo Project, dat beoogt om door de Syrische burgeroorlog verdwenen plekken in kaart te brengen.

Over Arno van der Hoeven

Arno van der Hoeven is universitair docent aan de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van der Hoeven’s onderzoeksinteresses zijn cultuur en erfgoed in steden. Naast zijn onderzoeks- en onderwijstaken is Van der Hoeven voorzitter van DIG IT UP. Deze stichting ontwikkelt culturele programma’s op het gebied van grootstedelijk materieel en immaterieel erfgoed in Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen