Current facets (Pre-Master)

Vermogensfondsen onder druk

Vermogensfondsen staan onder druk. De rendementsverwachtingen van de totale vastrentende markt liggen aanzienlijk lager dan tien jaar geleden. Dit heeft grote gevolgen voor de vermogensfondsen in Nederland. De Masterclass Vermogensfonds met Impact besteedt aandacht aan alle facetten waar bestuurders van vermogensfondsen heden ten dage mee wordt geconfronteerd.

In de afgelopen 10 jaar zijn de marktomstandigheden radicaal veranderd. Tien jaar geleden stond de 10 jaars rente op Nederlands staatspapier nog op 4,0%. Vandaag dag is dit percentage gedaald tot slechts 0,5%. Hiermee zijn de rendementsverwachtingen van totale vastrentende markt aanzienlijk lager komen te liggen. Dit heeft grote gevolgen voor de vermogensfondsen in Nederland. Deze fondsen zijn immers sterk afhankelijk van de inkomsten uit het vermogen aangezien ze veelal geen alternatieve inkomstenbronnen hebben zoals fondsenwervende instellingen.

In een artikel (zie download onder)  concluderen Hermar Jansen Louis Dieperink van Theodoor Gilissen dat uitkeren door vermogensfondsen, door ANBI-vereisten of doordat het de wens van het bestuur is, bij de huidige marktomstandigheden al snel uitdraait op interen op het vermogen. Zelfs bij beperkte procentuele onttrekkingen aan de portefeuille zal een relatief offensief risicoprofiel nodig zijn (dus een relatief groot belang aan zakelijke waarden aangehouden moeten worden) om vermogensbehoud in reële zin enigszins waarschijnlijk te maken.

Erasmus Academie biedt in samenwerking met Theodoor Gillisen de masterclass Vermogensfonds met impact aan. De Masterclass Vermogensfonds met Impact is een unieke opleiding die ingaat op wat er nu speelt in de wereld van Nederlandse vermogensfondsen en de charitatieve sector. In korte tijd brengen specialisten uit de wetenschap en de praktijk u volledig op de hoogte van bestuurlijke, fiscale en juridische aspecten, effectieve organisatie, impact en focus, maatschappelijke meerwaarde, verantwoord beleggen en sociaal ondernemen. Een moderator begeleidt de discussies en zorgt voor de verbinding.

 

Downloads

Meer informatie

De Masterclass Vermogensfonds met Impact start op dinsdag 9 mei en beslaat 4 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam van 15:00 uur tot 20:00 uur.

Wilt u meer informatie of direct inschrijven, ga naar https://www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/maatschappelijke_innovatie/vermogensfonds_met_impact/ en vraag de factsheet of schrijf u dirtect online in.