Vernieuwing informatievaardighedenonderwijs

Vernieuwing informatievaardighedenonderwijs

Begin december 2014 is het project Vernieuwing informatievaardigheden (IV) onderwijs van start gegaan. Doel is een vernieuwd portfolio aan informatievaardigheden onderwijs van bachelor 1 tot en met PhD aan te bieden. Het deel dat geschikt is voor bachelorjaren 1 en 2 zal in september 2015 beschikbaar zijn.

De UB gaat zich in haar informatievaardighedenonderwijs meer richten op het aanbieden van online training en support, met name in de bachelorfase. Dit creëert tijd en middelen die voor het IV-onderwijs in de master- en promotiefase ingezet kunnen worden. Het project sluit daarmee aan bij de focus op het masteronderwijs en ‘slimme onderwijsvernieuwing’ (online colleges en blended learning) zoals geformuleerd in de strategische plannen van de EUR.

Via het blog Redesigning information literacy @ EUR kunt u de ontwikkelingen binnen het project op de voet volgen. Lees meer