Vertrouwen draagt in hoge mate bij aan succes van publiek-private samenwerking

Vertrouwen draagt in hoge mate bij aan succes van publiek

Stadsvernieuwing en andere stedelijke projecten worden vaak aangepakt in een publiek-private samenwerking (PPS). Carley Pennink (IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies) stelt dat er sprake is van een vertrouwenscyclus in deze samenwerkingsverbanden die de perceptie van de resultaten en risico’s door de partners in hoge mate beïnvloedt. Ze promoveert vrijdag 29 september 2017.

Het onderzoek brengt de theorievorming aangaande vertrouwen en aangaande de relatie tussen vertrouwen, risico en resultaten een stap verder. Het analyseert de dynamiek van de aan- en afwezigheid van vertrouwen in een trustcyclus in de loop der tijd in kaart. Pennink onderzocht aan de hand van drie internationale casussen de rol van het vertrouwen en toont aan dat vertrouwen ondanks deze verschillen in context, een belangrijke factor was.

De bevindingen van het onderzoek onderstrepen het feit dat vertrouwen tot stand komt tijdens een 'iteratief' en cyclisch proces. Dit geldt zowel voor vertrouwen als voor percepties van risico’s en resultaten. Maar, vertrouwen heeft zeker grenzen. Uit het onderzoek blijkt ook dat er omstandigheden zijn waarin risico's worden gezien als zó groot -met name als het gaat om risico's buiten het project (politieke risico's)- dat de partners teruggrijpen op opportunistisch gedrag en de relatie beëindigen. Dit is een rationele beslissing, maar hij breekt de morele code en zorgt voor een vertrouwensbreuk.

Carley
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief