Verwacht geen applaus voor verhogen BTW

Verwacht geen applaus voor verhogen BTW

De loon- en inkomstenbelasting en de omzetbelasting zijn samen goed voor ruim twee derde van de belastingopbrengsten van het Rijk. Als de lasten op arbeid substantieel omlaag moeten, is het bijna onvermijdelijk dat de heffingen op consumptie omhoog gaan. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, geeft d.d. 24 april 2015 zijn mening in Het Financieele Dagblad.

“In de Nyfer-studie zijn echter de gunstige effecten van de lagere loon- en inkomstenbelasting achterwege gelaten. Een aantal arbeidsintensieve sectoren heeft uitstekend gelobbyd, maar waarom zouden wij die fiscaal subsidiëren.” Aldus Kavelaars.

Meer informatie

Zie hieronder het volledige artikel uit Het Financieele Dagblad, 24 april 2015.