Vitale overheid door bevlogen medewerkers

Studenten die in een kring aan het overleggen zijn

In onze kenniseconomie is het opleiden van je personeel misschien wel de beste investering die je kunt doen. Dat geldt ook en misschien wel juist voor de overheid. Het is een sprookje dat je oudere werknemers niet meer kunt activeren. Bevlogenheid ontstaat door mensen uit te dagen en scholing aan te bieden.

Na jaren van bezuinigingen lijkt Rutte III weer de hand van de knip te halen. De economie staat na de recessie weer in bloei. Overheid, bedrijfsleven en burgers profiteren van het herstel. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. De huidige conjunctuur veroorzaakt een groeiende krapte op de arbeidsmarkt: het wordt steeds lastiger om geschikt personeel te werven.

Voor overheidsdiensten is dit een probleem. Uit recente rapporten blijkt dat juist jongeren de overheid (hebben) verlaten. Het bestaande personeel vergrijst. Het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt door de conjuncturele krapte alleen maar lastiger. De uitdaging is hoe de overheid er in kan slagen voldoende personeel te werven met de juiste competenties voor een moderne en toekomstbestendige overheid.

De overheid zou nog meer oog kunnen hebben voor het opleiden van haar medewerkers. In deze tijd van conjuncturele krapte op de arbeidsmarkt, is investeren in je bestaande en nieuwe personeel een slimme optie.

Daarnaast bieden uitgebreide scholingsmogelijkheden ook extra kansen om als overheid jongeren aan je te binden. Mensen kiezen voor een baan bij de overheid voor een deel vanwege de secondaire arbeidsvoorwaarden. Door jongeren structureel opleidingen en ontwikkelingskansen aan te bieden, wordt de overheid vanzelf weer een gewilde werkgever.

@adhofstede

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de opleidingsmogelijkheden die Erasmus Academie biedt voor de overheid, gaat u naar onze website www.erasmusacademie.nl, of neemt u contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt: tel 010-408 1819 of markus@erasmusacademie.nl