Vluchtelingen aan de EUR

Kick off refugees programme

Zestien vluchtelingen afkomstig uit Afghanistan, Ethiopië, Iran en Syrië zijn gestart met het Voorbereidend jaar Erasmus (VJE). Tijdens dit programma van de Erasmus Universiteit worden de talentvolle deelnemers voorbereid op een studie in het Nederlands hoger onderwijs.

Programma
Het Language & Training Centre verzorgt de lessen Nederlands, Engels, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA). Tijdens het VJE, dat van oktober tot mei loopt, rondt de deelnemer het inburgeringstraject af. Hiernaast is er veel aandacht voor geschiedenis, wiskunde en de specifiek voor het hoger onderwijs benodigde computer- en studievaardigheden. Om de Nederlandse taalvaardigheid te oefenen in een meer informele setting dan de collegeruimte, is voor iedere deelnemer een Taalbuddy geworven onder studenten en medewerkers.

Studiekeuze
Nu de eerste weken les erop zitten, wordt vooruitgekeken naar de start van een bachelor- of (pre-)masterstudie. Negen van de zestien deelnemers beogen een studie aan de EUR. Hiernaast zijn de bachelors Bouwkunde en Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam populair. De komende maanden zullen worden benut om de deelnemers voor te bereiden op de toelatingstoetsen en natuurlijk hun verdere studieloopbaan.

Meer informatie

Voor vragen neem contact met ons op.