Organisatie

Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus

De samenwerking heeft de vorm van  een strategische alliantie. Dat betekent dat de drie universiteiten vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen samenwerken op terreinen waarvan verwacht wordt dat deze samenwerking meerwaarde oplevert.

Stuurgroep

De Colleges van Bestuur van de drie universiteiten vormen de stuurgroep van de strategische alliantie. Het voorzitterschap rouleert onder de voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Universiteiten. De stuurgroep heeft een inspirerende, coördinerende en faciliterende taak voor de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. De stuurgroep stelt de centers en overige samenwerkingen in en stelt een meerjarenplan, een jaarplan, een begroting en een jaarverslag vast.
De stuurgroep informeert de Raden van Toezicht en de medezeggenschapsorganen van de universiteiten en legt verantwoording af aan de Raden van Toezicht op de per universiteit gebruikelijke wijze.

Projectmanager

De projectmanager treedt op als secretaris van de stuurgroep. Projectmanager is drs. Jacqueline Dekker, 015-2786777, 06-18546810, j.k.dekker@tudelft.nl.

Centers

Uitgangspunt bij de samenwerking is dat deze bottom up, vanuit de inhoud, wordt opgebouwd, vanuit een centrale visie. In 2013 zijn acht multidisciplinaire centers ingericht, mede op basis van voorstellen die onderzoekers uit de drie instellingen hebben ingediend bij de stuurgroep. De centers richten zich op belangrijke en complexe maatschappelijke vraagstukken. De centers werken samen in het onderzoek, het onderwijs en valorisatie.

CentersTrekker
Governanceprof.dr. C.W.A.M. (Kees) van Paridon (EUR)
vanparidon@essb.eur.nl
Education and Learningprof dr. J.H. (Jan) van Driel (LEI)
driel@iclon.leidenuniv.nl
Sustainability

prof. dr. T.A.J. (Theo) Toonen (TUD)
T.A.J.Toonen@tudelft.nl

Global Heritage & Development

prof. dr. J. (Jan) Kolen (LEI)
j.c.a.kolen@arch.leidenuniv.nl

Financial and Economic Governance in the EU

prof. dr. F. (Fabian) Amtenbrink (EUR)
amtenbrink@law.eur.nl

Metropolis and Mainportprof. dr. R.A. (Rob) Zuidwijk (EUR en TUD)
rzuidwijk@rsm.nl
Safety and Securityprof.dr.ir. J. (Jan) van den Berg (TUD)
j.vandenberg@tudelft.nl
Frugal Innovation with Africaprof. dr. P. (Peter) Knorringa (EUR)
knorringa@iss.nl

Communicatie-adviseur voor de centers is drs. Hilje Papma, 06-43468357, h.d.papma@tudelft.nl.

Medical Delta

In Medical Delta participeren niet alleen de drie universiteiten en de twee UMC’s maar ook overheden: provincie Zuid Holland, Gemeente Leiden, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn incubators, science parks en ondersteunende instellingen aangehaakt: Leiden Bioscience Park, Yes!Delft, Science Port Holland, Biopartner Leiden, Erasmus MC Incubator. De partijen brengen elk hun eigen expertise in met als doel een bijdrage te leveren aan een vitale samenleving door middel van  medische technologie, zorg en levenswetenschappen in de ruimste zin van het woord. Het Medical Delta consortium heeft een ambitieus programma opgesteld met als doel te komen tot het versterken van de kennisinfrastructuur, kennisoverdracht naar het bedrijfsleven, onderwijs en internationale profilering van de regio en het aantrekken van investeringsmiddelen.
Medical Delta is door de EU erkend als Region of Knowledge en maakt deel uit van het prestigieuze Europese consortium HealthTIES.

Contact: Roel Kamerling MSc, 06 48875979, clustermanager: r.kamerling@tudelft.nl.

Opleidingen

De samenwerkende universiteiten kennen de volgende gemeenschappelijke opleidingen:
- de bachelor Life Science and Technology (Leiden-Delft)
- de bachelor Molecular Science and Technology (Leiden-Delft)
- de bachelor Nanobiology (Delft-Erasmus)
- de master Industrial Ecology (Leiden-Delft).

Naast deze gemeenschappelijke opleidingen zijn er opleidingen die nauw samenwerken. Zo wordt zowel aan de Universiteit Leiden als aan de TU Delft de bachelor (Technische) Wiskunde aangeboden. Beide universiteiten bieden enkele vakken van de opleiding samen aan.
De door Leiden en Delft gezamenlijk verzorgde track Bioinformatica wordt aangeboden in de master Computer Science in Leiden en in de master Media & Knowledge Engineering in Delft. Leiden en Rotterdam werken samen in de master Chinese Economy & Business

Contact

Vragen over de samenwerking?
Klik hier