Bedrijfsvoering

Ook op het gebied van bedrijfsvoering wordt bezien of afstemming, het delen van kennis en kunde en het in gezamenlijkheid oppakken van zaken waar schaalvoordeel behaald kan worden mogelijk is. Een mooi voorbeeld daarvan is het LDE traineeship, dat per 1 januari 2014 van start gaat.

Contact

Vragen over de samenwerking?
Klik hier